Hjem
Aktuelt
BEST PRACTICE

Presenterte plattform for «best practice»

Den nasjonale komiteen for 2030-agendaen sendte en delegasjon til Paris, for å presentere Norges unike plattform for best practice i høyere utdanning og for å styrke dialogen med UNESCO om å etablere en slik plattform globalt.

Viserektor Annelin Eriksen ved Universitetet i Bergen møter UNESCOs direktør for utdanning, Stefania Giannini, i Paris 5. september 2019. Også med på bildet Tor Halvorsen fra UiB og diplomat Danckert Vedeler.
HØYNIVÅMØTER I PARIS: Den norske delegasjonen, med viserektor Annelin Eriksen (til venstre) i spissen, møtte blant annet UNESCOs utdanningsdirektør, Stefania Giannini (til høyre).
Foto/ill.:
Ingrid Christensen, UiB

Hovedinnhold

Den norske delegasjonen ble ledet av viserektor Annelin Eriksen fra Universitetet i Bergen (UiB) og prorektor Solve Sæbø fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som begge er medlemmer av den nasjonale komiteen for 2030-agendaen – nå også kjent som SDG Norway. I tillegg besto delegasjonen av representanter for arbeidsgruppen for best practice i høyere utdanning, som ledes av Sæbø.
– Vi dro til Paris for å utforske dimensjoner som er nødvendige for økt forståelse av bærekraftig utvikling i universitets- og høyskolesektoren, forklarer Annelin Eriksen.

En invitasjon til samarbeid

Hun peker på pedagogiske forhold, bygging av en kunnskapsbase, utvikling av pensum, forbindelsen mellom forskning og utdanning, åpenhet på tvers av disipliner og potensialet for samarbeid med UNESCO og universitetsnettverk som noen av områdene som ble diskutert med ulike aktører i Paris.
– Under SDG Conference Bergen inviterte Stefania Giannini oss til å arbeide sammen med UNESCO. Hvordan kan vi i SDG Norway og arbeidsgruppen bidra til å løse bærekraftsmålene, spurte Eriksen og Sæbø da delegasjonen møtte Norges ambassadør til UNESCO og OECD, Per Egil Selvaag.
– Vi vil finne ut hvordan kan vi hjelpe UNESCO og hvordan kan vi samarbeide med UNESCO. Vi utvikler en digital plattform for hvordan vi kan dele «best practice» innen utdanning. Hvordan skal vi måle? Hvilke kriterier har vi? Hvilken pedagogikk egner seg for å gjøre kandidatene våre klare over kompleksiteten i bærekraftsmålene (sosiale, etiske, økonomiske, etc.)? Hvordan jobber vi med pensum? Det handler om en transformasjon av høyere utdanning som er nødvendig men som ikke er så lett å gjennomføre, forklarte de to representantene for den nasjonale komiteen for 2030-agendaen.

Handle lokalt, tenke globalt

Paris-delegasjonen hadde en rekke møter, inklusive UNESCOs direktør for utdanning, Stefania Giannini, som også var en av hovedforedragsholderne på 2019-utgaven av SDG Conference Bergen. Det overordnete tema for møtet var Universities contributions to the SDGs – UNESCO's initiatives and areas of possible cooperation og var en direkte oppfølging fra møter holdt i tilknytning til konferansen.
– Vi ønsker å dele vårt arbeid globalt, som et nedenfra-opp initiativ fra akademia og vil få i gang en debatt om betydningen av bærekraftsmålene i utdanningen som tilbys, sa Eriksen til Giannini.
– Det er avgjørende at universitetenes rolle må koordineres globalt og at vi må diskutere en handlingsplan for dette, svarte Giannini og vektla at det må skapes momentum for dette hos FNs medlemsland for å skape bevissthet også utenfor universitetssektoren. – Vi trenger en offentlig debatt om fremtidens utdanning og utdanningens sentrale rolle for en bærekraftig utvikling.
I tillegg møtte den norske universitetsdelegasjonen en rekke andre nøkkelspillere i arbeidet med bærekraftig utvikling under sitt besøk i Paris, bl.a. UNESCOs direktør for strategisk planlegging Jean-Yves Le Saux, leder for UNESCOs utdanningsarbeid Astrid Gillet, UNESCOs direktør for policy og livslang læring Borhene Chakroun, programspesialist i UNESCOs seksjon for høyere utdanning Paz Portales og direktøren for UNESCOs seksjon for høyere utdanning Peter Wells.