Hjem
Aktuelt
Nyhet

UiB-student blir ordfører

Sara Sekkingstad (26) tar nå permisjon fra studiene ved UiB for å bli første ordfører i nye Alver kommune.

Sara Sekkingstad
UiB-student Sara Sekkingstad blir nå historisk, som den første ordføreren i nye Alver kommune.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme, UiB

Hovedinnhold

I Nordhordland endte Kommunevalget 2019 med at Senterpartiet, Arbeiderpartiet, KrF og Høgre har gått i samarbeid om å styre den nye Alver kommune. Den nye storkommunen, som formelt blir etablert fra 1. januar 2020, blir en sammenslåing av Lindås, Meland og Radøy kommuner, og vil ha omlag 29000 innbyggere.

I det politiske landskapet skal dermed mye forandres, og den jobben er det Sara Sekkingstad (Sp) som skal lede. Dette semesteret hadde 26-åringen begynt på sitt tredje av fem år på sivilingeniørstudiet i Havbruk og sjømat på Institutt for biovitenskap ved UiB, men får nå permisjon fra studiene for å bli Alver kommune sin første ordfører.

- Spennende utfordring

- Det er klart dette er stort, og det tar nok litt tid før realiteten går helt opp for meg. Vi skjønte jo utover valgkvelden at Senterpartiet ville gjøre et godt valg, men jeg hadde ikke forventet å bli ordfører. Det blir en spennende utfordring, og jeg er takknemlig både overfor velgere og partiet som har gitt meg denne tilliten, og som tør å satse på en ung ordfører i en ung kommune, sier Sekkingstad.

Hun har fått mange tilbakemeldinger fra medstudenter, både etterhvert som stemmene tikket inn på valgkvelden, og etter at resultatene fra forhandlingene dukket opp i mediene. Avisa Nordhordland fikk torsdag kveld bekreftet at forhandlingene hadde ført til at Sekkingstad blir ny ordfører.

- De fleste av medstudentene mine er nok minst like overrasket som jeg er selv, sier hun med et smil.

Sekkingstad blir en av landets yngste ordførere, men er likevel en relativt erfaren politiker, etter to perioder i Radøy kommunestyre og en periode i Hordaland fylkesting. I tillegg har hun de siste årene blant annet hatt verv som generalsekretær i senterungdommen, og sentralstyremedlem i elevorganisasjonen.

Studie-pause

- Hvordan har det vært å kombinere politikk med studiene?

- Det har vært mye jobb. Spesielt rundt november/desember, da det både har vært eksamener og budsjettforhandlinger, som begge har tatt mye tid. Jeg er likevel glad for å ha fått mulighet til å kombinere interessen min for politikk med spennende studier, sier hun, og legger til: 

- Jeg har også hatt nytte av studieteknikker i politikken, blant annet når det gjelder å sette seg inn i de mange nye sakspapirene.

Etter at spørsmålet om studiepermisjon kom opp i morgensendingen på NRK Hordaland fredag 13. september, var UiB-rektor Dag Rune Olsen raskt ute på twitter og bekreftet at permisjonen kom til å bli innvilget. Sammen med sin veileder har Sekkingstad nå satt opp en plan der studieløpet settes på pause frem til våren 2024.

- Jeg har tre år igjen av studiet, og har lyst til å fullføre. Det er et spennende fag, og jeg mener det er viktig å få seg en utdanning. Nå har vi en plan, men jeg tar en periode av gangen og så får vi se hva som skjer når valgresultatet er klart igjen om fire år, sier hun.

Bærekraftig utvikling

Faget Havbruk og sjømat handler mye om bærekraftig utnyttig av ressursene i havet. Bærekraft er også et viktig politisk tema, i et samfunn som skal bli stadig grønnere.

- Slik er det en god kombinasjon mellom faget og politikken; begge er fremtidsrettet og nå er det også stor politisk vilje til å gå mot et grønnere samfunn, sier Sekkingstad.

Hun mener det er mye å hente på en enda større grad av samhandling mellom akademia, næringsliv og politikere.

- Det er viktig at akademia når ut med sin kunnskap. Vi ser ofte at næringslivet gir innspill til saker som blir tatt opp politisk, men ikke særlig ofte at forskere gjør det. Samtidig kan også vi politikere bli bedre på å oppsøke kunnskapen i akademia. Det er viktig å ha med seg et best mulig grunnlag, både teoretisk og praktisk, inn i de politiske diskusjonene og avgjørelsene, slår hun fast. 

Samarbeid

Når hun tar fatt på sitt nye verv, ønsker Sekkingstad å bli en samlende ordfører i den nye storkommunen.

- Den viktigste overordnede oppgaven er å sørge for at vi står sammen i å bygge opp Lindås, Meland og Radøy til én kommune. Her skal vi legge til rette for vekst og utvikling i lokalsenterene, som skal spille på lag med Knarvik som regionsenter. Det blir mye jobb med budsjett- og planarbeid, og her blir det viktig å ta med innbyggerne i prosessen, sier Sekkingstad, og legger til: 

- En av mine viktigste oppgaver blir å sørge for et godt samarbeidsklima i den nye kommunen, og å skape en trygg og god start, der vi spiller hverandre gode.