Hjem
Aktuelt
Handlingsplan for nordområdene:

- Arktis er et fremtidslaboratorium

Når isen smelter i nord, får dette følger for verdens geopolitikk, stormaktenes handelsbalanse og skjøre økosystemer i andre deler av verden. UiBs nye handlingsplan for nordområdene skal gi studenter og forskere en helhetlig forståelse for de omfattende endringene i Arktis.

isfjell
- Klimaendringene er tydelig merkbare i Arktis. Det haster å komme i gang med forskningen på nordområdene, sier Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner ved UiB. Hun har ledet arbeidsgruppen bak handlingsplanen.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

- Nordområdene har en økede betydning for både Norge og verden forøvrig, sier viserektor Annelin Eriksen.

Torsdag vedtok universitetsstyret UiBs nye handlingsplan for nordområdene.

Flere fagmiljøer gir bredere forståelse

UiBs forskningsmiljøer innen klima, hav og geovitenskap har gjennom en årrekke blitt bygget opp til å bli internasjonalt ledende. Det viser Forskningsrådets Polarevaluering fra 2017.

Handlingsplanen for nordområdene inkluderer også en plan for å utvide det arktiske perspektivet, samt utdanne studenter med tverrfaglig kompetanse på Arktis. Programmet involverer i tillegg til matematisk-naturvitenskapelige miljøer også forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap, juss og psykologi, og søker dermed en helhetlig forståelse av det som skjer i nord.

- Våre sterke klimaforskere har vært langt fremme i å forstå og beskrive hva som skjer i Arktis. Som et breddeuniversitet med kunnskap innen humaniora, juss og samfunnsvitenskap har vi mulighet til å legge inn en annen kompetanse enn tidligere, sier viserektor Robert Bjerknes.

- Det haster

Torsdag ble FNs klimapanel (IPCC) sin nye hav- og israpport lagt frem. Rapporten handler om hvordan klimaendringene påvirker hav, kyst, isen i polare områder og fjellområder. Rapporten handler også om hvilke konsekvenser klimaendringene har for økosystemer og menneskelig aktivitet.

- FNs klimarapport viser at klimaendringene er tydelig merkbare i Arktis, sier Annelin Eriksen.

Endringer i Arktis får ikke bare følger for økosystemene i nord. Når isen smelter, åpner dette for nye shippingruter i sommerhalvåret. Den nye skipstrafikken får følger for både handelsbalanse og sårbare økosystemer. Når det blir åpent hav og fritt lede der det tidligere var tett havis, endres også de geopolitiske maktkonstellasjonene.

- Arktis er et fremtidslaboratorium. Det haster å komme i gang med forskningen på nordområdene, sier Annelin Eriksen.

"Arven etter Nansen"

UiB deltar også i et nasjonale forskningsprosjekt kalt "Arven etter Nansen", et prosjekt med en budsjettramme på nærmere 800 millioner kroner som skal kartlegge det nordlige Barentshavet. Les mer her.