Hjem
Aktuelt
Statsbudsjettet2020

Grønt skifte og ordboka blant vinnerne

UiB får 10 nye studieplasser for å bidra til det grønne skiftet. Også ordboksatsingen til UiB kommer godt ut i Statsbudsjettet 2020. 

Universitetet i Bergen
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica, UiB

I Statsbudsjettet for 2020 som ble lagt frem 7.oktober foreslår regjeringen å opprette om lag 250 nye studieplasser.

70 plasser skal rettes inn mot teknologi og fag som bidrar til et grønt skifte. Ti av disse nye studieplassene vil bli lagt til Universitetet i Bergen. 

– At vi bidrar med kunnskap og teknologi er nødvendig for at vi skal lykkes med nye løsninger. Klimautfordringene gjør dette viktigere enn noen gang, sier rektor Dag Rune Olsen.

Ordbøkene

Språkrådet og UiB har siden 2018 arbeidet med revisjon av Nynorskordboka og Bokmålsordboken. Dette arbeidet videreføres i 2020 med 5,5 millioner. UiB har ansvar for revisjonen av ordbøkene, digitalisering og videreutvikling av Norsk Ordbok, og regjeringen vil nå øke bevilgningene til dette arbeidet med 2 millioner kroner og ønsker at det bygges opp et vitenskapelig fagmiljø knyttet til dette.

Mer til grunnleggende forskning i informatikk

Regjeringen foreslår å øremerke 43 millioner til forskning i informatikk og fundamental IKT. Satsingen er en del av opptrappingsplanen teknologiløftet i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. UiB har i dag et av de største forskningsmiljøene innen kryptografi i Nord-Europa.

- Fra UiB har det ofte vært påpekt ovenfor myndighetene at denne type forskning er helt avgjørende for å sikre Norges fremtid etter oljealderen. Vi får tolke dette som at beskjeden er mottatt, sier rektor Olsen. 

Digitale ressurser

Kunnskapsdepartementet foreslår å flytte flere mindre oppgaver til universiteter og høyskoler. Universitetet i Bergen får 2 mill. kroner til drift og utvikling av Kart i skolen og miljølære.no. UiB får også ansvaret for dette arbeidet. Miljølære.no er en nettressurs som består av læringsaktiviteter som støtter undervisning for bærekraftig utvikling, mens Kart i skolen gir skolene tilgang på oppdaterte grunnkart og temakart som er tilrettelagt undervisningen.

UiB får også et økt ansvar og 1 mill. kroner for arbeidet med tidskriftet Nordic Journal of Digital Literacy, et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang.

Ikke svar om Griegakademiet

Det var også knyttet spenning til om det ville komme midler til et nytt bygg for Griegakademiet ved UiB i Statsbudsjett for 2020. I budsjettet er det ikke øremerket midler til dette, men til Statsbygg. I utgangspunktet vil det da bli opp til Statsbygg å gjøre prioriteringer og fordele av de midlene Statsbygg får gjennom statsbudsjettet.