Hjem
Aktuelt
Æresdoktorer

10 nye æresdoktorer på vei til UiB

UiB har utnevnt 10 nye æresdoktorer. Nå kommer de til Bergen for å holde gjesteforelesninger. Tid og sted for forelesningene finner du her.

bilder av æresprofessorer
De 10 som i 2019 mottar utmerkelsen æresdoktor ved UiB, er (øverst f.v.): Ambassadør Peter Thomson, Prof. Toril Moi, Prof. Bruce R. Zetter, Prof. Eamon Duffy, Lise Davidsen. (Nederst f.v): Prof. Jo-Anne Baird, Sir Peter Gluckman, Prof. Ragnhildur Helgadóttir, Prof. Pippa Norris, Prof. Anne Canteaut
Foto/ill.:
Collage: UiB

Hovedinnhold

Sir Peter Gluckman, Peter Thomson, Toril Moi, Jo-Anne Baird, Bruce R. Zetter, Pippa Norris, Ragnhildur Helgadóttir, Anne Canteaut, Eamon Duffy og Lise Davidsen utnevnes til æresdoktorer ved UiB: De ti nye æresdoktorene skal offisielt utnevnes i en seremoni i Universitetsaulaen, 15. oktober 2019.

De ti æresdoktorene vil også holde separate gjesteforelesninger ved UiB. Under finner du en kort omtale av de ulike æresdoktorene, samt tid og sted for gjesteforelesningene:

Sir Peter Gluckman: Foregangsarbeid innen vitenskapsrådgivning

Sir Peter Gluckman er en av de mest innflytelsesrike akademikere i verden, og jobber for å styrke forskningens relevans for politiske og strategiske avgjørelser. Gluckmans vitenskapelige forskning spenner vidt og inkluderer perinatal fysiologi og biologi, neurovitenskap, pediatrisk og eksperimentell endokrinologi, og dessuten bidrag som ligger i skjæringsfeltet mellom økologisk-, utviklings- og evolusjonær biologi, innen human helse.

Sir Peter Gluckman har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser for sin innsats som talsperson og formidler av vitenskapelige råd og vitenskapelig diplomati.

Sir Peter Gluckman vil holde sin gjesteforelesning 14. oktober klokken 18.30-19.20 i Universitetsaulaen, Muséplass 3

Ambassadør Peter Thomson: FNs spesialutsending for hav

Ambassadør Peter Thomson er FNs generalsekretærs spesialutsending for hav, og har som sitt oppdrag å skape global mobilisering av handling for Bærekraftmål 14: Liv under vann. Han er en sterk pådriver for vitenskapens og universitetenes roller i å bidra til bærekraftig utvikling og globalt diplomati.

Ambassadør Peter Thomson vil holde en gjesteforelesning 15. oktober klokken 15.00-15.30 i Universitetsaulaen, Muséplass 3.

Professor Bruce R. Zetter: Pionér innen kreftforskning

Prof. Bruce R. Zetter er Charles Nowiszewski-professor i kreftbiologi ved Harvard Medical School. Zetter har vært kreftforsker i mer enn 40 år og regnes som en pioner innen dannelse av nye blodkar og spredning ved kreft.  Zetter har utviklet nye biomarkører for å forutsi sykdomsforløp for pasientene, og har etablert nye behandlingsformer for vaskulære misdannelser og for behandling av aggressiv kreftsykdom.

Dr. Zetter er kjent for sin kreativitet og unike undervisningsevne, og hans publikasjoner og formidling har tydelig forandret tenkningen i kreftforskningsmiljøet.

Dr. Zetter vil holde sin gjesteforelesning 14. oktober klokken 14.15.-17.00 i  Store auditorium, Sentralblokken 3. etg, Haukeland Universitetssjukehus.

Professor Eamon Duffy: En bredere forståelse for middelalderen

Professor Eamon Duffy er professor emeritus ved Universitetet i Cambridge, hvor han har arbeidet siden 1979. Duffy har i vesentlig grad bidratt til å forme vår forståelse av det 15. og 16. århundret i Europa, og overgangen fra det senmiddelalderlige til det tidligmoderne samfunnet. Han har forsket på tro og trosuttrykk i vanlige folks liv, samt forholdet mellom folk flest og henholdsvis kirkelige og statlige myndigheter. Duffys forskning har endret den store fortellingen om Reformasjonen i England og gitt ny innsikt i dette fenomenet som en gjennomgripende og langtrekkende religiøs og kulturell forandring. 

Professor Duffy vil holde sin gjesteforelesning 16. oktober klokken 17.00-18.00 i Forhandlingssalen, Universitetsmuseet i Bergen

Professor Ragnhildur Helgadóttir: Flytter grensene for juridisk forskning

Professor  Ragnhildur Helgadóttir er dekan ved Universitetet i Reykjavik. Hun har ved to tilfeller vært høyesterettsdommer på Island, og er varadommer for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Helgadóttir har også deltatt i forhandlingskomiteen for Island og EU. Hun har ledet flere råd og utvalg, blant annet det islandske vitenskaps- og teknologirådet. 

Som forsker på komparativ konstitusjonell rett har hun utmerket seg som en nyskapende forsker som flytter grensene for tradisjonell juridisk forskning. Helgadóttir arbeider med forfatningsrett, og den nye forskningen hennes dreier seg rundt spørsmål som religionsfrihet, vern av menneskeverd og EØS-avtalens innvirkning på islandske lover.

Ragnhildur Helgadóttir vil holde sin gjesteforelesning 15. oktober klokken 09.30-11.00 i Auditorium 3, Det juridiske fakultet

Professor Toril Moi: Toneangivende litteraturviter

Professor Toril Moi er professor i litteratur, romanske studier, engelsk, teatervitenskap og filosofi ved Duke University. Her er hun også leder for The Center for Philosophy, Arts, and Literature. Hennes akademiske karriere startet ved UiB, der hun studerte og tok dr.art-graden i 1985 med en avhandling om kjønnsteori og litteraturvitenskap. Moi har vært en toneangivende forsker og forfatter innfor faget litteraturvitenskap, både nasjonalt og internasjonalt, siden 1980-tallet.

Toril Moi vil holde sin gjesteforelesning under et seminar som avholdes 14. oktober klokken 14.00-16.00 i Auditorium Q, Sydneshaugen skole.

Professor Jo-Anne Baird: Innflytelsesrik forskning innen vurdering i utdanning

Professor Jo-Anne Baird er en internasjonalt anerkjent forsker innenfor feltet "vurdering i utdanning". Hun er direktør ved Department of Education ved Universitetet i Oxford. Baird er sentral i arbeidet med å skaffe kunnskapsgrunnlag for politiske prosesser og har hatt posisjonen som «Standing Adviser to the UK Parliament’s House of Commons Education Select Committee».

Bairds forskning har hatt stor innflytelse i prosessen med å sette eksamensstandarder i England.

Jo-Anne Baird vil holde sin gjesteforelesning 14. oktober i Auditorium B på Sydneshaugen skole.

Professor Anne Canteaut: Verdensledende kryptolog

Professor Anne Canteaut er en av verdens ledende kryptologer. Hun er forskningsleder ved forskningssenteret Inria Paris (Paris-avdelingen for National Institute for Research in Computer Science and Automation) der hun i tillegg har en seniorforskerstilling som leder av forskningsgruppen SECRET.

Cantreaut er sterkt involvert i to forskningsmiljøer: matematikk og kryptologi, som omhandler data- og kommunikasjonssikkerhet. Hennes forskning fokuserer på krypteringsalgoritmer, dvs. prosesser som sikrer konfidensialitet av data. Hun har designet kryptologiske algoritmer, og er en av pionerene innen kryptologiske boolske funksjoner

Anne Canteaut vil holde sin gjesteforelesning 16. oktober klokken 10.15-11-15

Professor Pippa Norris: Blant de mest siterte ststsviterne

Professor Pippa Norris er professor i statsvitenskap ved University of Sydney, underviser i sammenliknende politikk ved John F. Kennedy School of Government, Harvard University, er direktør for the Electoral Integrity Project og en av direktørene for TrustGov-prosjektet. Forskningen hennes sammenligner politiske holdninger og valg, politiske institusjoner og kulturer, kjønn og politikk, og politisk kommunikasjon i mange land. Pippa Norris er rangert som verdens femte mest siterte statsviter.

Pippa Norris vil holde en forelesning under et seminar 14. oktober klokken 14.15-16.00 i Store Auditorium, SV-bygget.

Lise Davidsen: Prisbelønt operasanger

Lise Davidsen har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser innen klassisk sang og opera. Davidsen er utdannet ved Griegakademiet ved UiB og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun debuterte på Den Kongelige Danske Opera i 2012 og har senere hatt store roller både der og på andre store operascener.

Davidsen har opptrådt med en rekke symfoniorkestre. I sesongen 2018/19 var et av høydepunktene hennes opptreden med Verdis Requiem, og på BBC Proms med London Philharmonic Orchestra. Hun har vært solist med Oslo Filharmoniske orkester på Edinburgh International Festival, i tillegg til fremføringer med DR symfoniorkester, Bergen Filharmoniske orkester og Toronto Symfoniorkester.

Les egen sak om tildelingen til Lise Davidsen her.