Hjem
Aktuelt
Æresdoktorer 2019

Hedret æresdoktorene i Universitetsaulaen

Ti personer mottok utmerkelsen Æresdoktor ved Universitetet i Bergen i æresdoktorutnevnelsen 15. oktober.

Æresdoktorpromosjon 2019
15. oktober var det æresdoktorutnevnelse i Universitetsaulaen. Fv. viserektor Robert Bjerknes, ambassadør Peter Thomson, prof. Pippa Norris, prof. Toril Moi, prof. Anne Canteaut, prof. Bruce R. Zetter, UiB-rektor Dag Rune Olsen, prof. Ragnhildur Helgadóttir, prof. Eamon Duffy, Sir Peter Gluckman, prof. Jo-Anne Baird og prorektor Margareth Hagen. Operasanger Lise Davidsen kunne ikke være tilstede under arrangementet.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold

Etter å ha entret Universitetsaulaen i akademisk prosesjon, til tonene av Emil Børøs "prosesjonsfanfare" fikk ti fremtredende fagpersoner utdelt æresdoktorat ved Universitetet i Bergen, 15. oktober.

- Dette er den høyeste anerkjennelsen et universitet kan gi, sa rektor Dag Rune Olsen. 

Han la til at tradisjonen for å vise denne anerkjennelsen går langt tilbake, både internasjonalt og for Universitet i Bergen, som delte ut sin første æresdoktorgrad i 1951, den gang til Odd Dahl.

Stor anerkjennelse

Slike doktorgrader gis til svært fremtredende personer innen ulike fagområder. Æresdoktorgrader kan også gis som anerkjennelse av et livsverk av stor betydning.

De som i 2019 mottar utmerkelsen Æresdoktor ved Universitetet i Bergen er: Sir Peter Gluckman, ambassadør Peter Thomson, professor Toril Moi, professor Jo-Anne Baird, professor Bruce R. Zetter, professor Pippa Norris, professor Ragnhildur Helgadóttir, professor Anne Canteaut, professor Eamon Duffy og operasanger Lise Davidsen.

Etter selve æresdoktorpromosjonen introduserte dagens seremonileder, prorektor Margareth Hagen, Sir Peter Gluckman, som talte på vegne av de nye æresdoktorene.

- Vi er en variert gruppe, fra forskjellige fagfelt. Det er få direkte koblinger mellom oss, men vi er samlet her av Universitetet i Bergen, og det er vi takknemlige for, sa Gluckman. Han pekte videre på bredden av kunnskap i utdanningsinstitusjoner som en nøkkel i arbeidet med å møte samfunnsutfordringer vi står overfor nå og i fremtiden.

Arrangementet ble strømmet på UiBs nettsider, og du kan se hele seremonien i opptak her.