Hjem
Aktuelt
Klimadebatt:

Klimanøytralt UiB: Se klimadebatten her

Hvordan skal vi nå målet om klimanøytralitet innen 2030? Dette er tema når UiB-ledelsen inviterer til en åpen debatt for alle ansatte og studenter ved UiB. Se debatten i opptak her.

UiB Klimanøytralt

Fikk du ikke med deg klimadebatten? Den ble sendt direkte, og du kan se opptaket her.

Hovedinnhold

Rapportene fra UiBs klimaforskere er helt klare: De samlede CO2-utslippene våre må ned – raskt.

Fjorårets løsninger duger ikke i en tid hvor kloden koker, Amazonas brenner og isbreene smelter. Skal de globale samfunnsutfordringene løses, trenger vi ny og forskningsbasert kunnskap om mat, teknologi, energi og transport.

UiB sikter mot klimanøytralitet

Det grønne skiftet starter med oss selv: UiB har som mål å bli klimanøytralt innen år 2030. Skal målet nås, må vi kutte CO2-utslippene med 89 prosent de kommende ti årene. Det betyr store kutt i CO2-utslipp knyttet til reiser, innkjøp, bygg og arealbruk.

  • Vil vi klare å gjøre de store kuttene i CO2-utslippene på en rettferdig måte?
  • Hvordan kan universitetet ekspandere, samtidig som klimaavtrykket blir mindre?
  • Hvordan skal forskerne bli mer fremragende og utdanningene blir mer internasjonale, når alle skal fly mindre?

1. november tar vi diskusjonen.

Ta del i klimadebatten – møt opp i Teglverket 1. november.