Hjem
Aktuelt
Seminarrekke om kunnskapsfornektelse

Sannheten om miljøvennlig laks - den nye oljen

Produksjon av bærekraftig og sunn mat til en økende befolkning er en av verdens største utfordringer. Norsk oppdrettsnæring kan spille en nøkkelrolle, og norske myndigheter har som mål at verdiskapingen fra oppdrettsnæringen skal femdobles de neste ti årene. Klarer vi begge deler?

Seminarrekke vitenskapsfornektelse, laks
Arrangementet er gratis holdes i Tårnsal, helt i toppen av Universitetsmuseet. Inngang direkte fra Christie kafé. Billett får du i døren og dørene åpnes kl. 11.40.
Foto/ill.:
UiB

Konsekvensene av økt arealbruk og utfordringer knyttet til sykdom, dyrevelferd og tilgang til mat kan bli omfattende. Miljøpåvirkningen av en slik økning kan bli betydelig og er næringen, politikerne og forvaltningen villige til å ta tilstrekkelig miljø- og bærekraftshensyn?

Vi spør:

  • Har vi den forskningsbaserte kunnskapen som trengs?
  • Kan økt produksjon kombineres med god matkvalitet på produktet?
  • Vil produksjon av laksefor beslaglegge store landarealer?
  • Ofrer vi miljø og villaks for at noen store multinasjonale selskap skal profittere enda mer enn i dag?
  • Er forskningen til å stole på når den i stor grad finansieres av næringen selv?

 

Moderator: Ørjan Totland, Instituttleder ved Institutt for biovitenskap, UiB

Innleder:

  • Geir Lasse Taranger, Forskningsdirektør Akvakultur, miljø og teknologi ved Havforskningsinstituttet

Paneldeltakere:

 

Inngangen til Tårnsal er via Christie kafé. Dørene åpner 11.40 og du får billetten din i døren - arrangementet er gratis. Tårnsal har plass til 90 personer, så kom gjerne tidlig.

Vi serverer kaffe og noe å bite i.