Hjem
Aktuelt
Styremøte

Styremøte torsdag 31. oktober

Torsdag 31. oktober er det styremøte ved Universitetet i Bergen. Her kan du følge styremøtet direkte fra klokken 9.

Universitetsstyremøte 31.10.2019

Se styremøtet direkte her fra klokken 9. Den engelske tekstingen i videoen blir generert automatisk i YouTube, og kan skjules ved å klikke på fanen "Teksting" nederst til høyre i video-vinduet.

Styret ved UiB skal blant annet vedta Språkpolitiske retningslinjer for universitetet. De nye retningslinjene er en videreføring og styrking av det språkpolitiske arbeidet ved Universitetet i Bergen. De bygger på mal fra Universitets- og høgskolerådet og erstatter retningslinjer for målbruk ved UiB som ble vedtatt i 1996.

De gamle retningslinjene handlet utelukkende om fordelingen mellom nynorsk og bokmål i UiBs ulike publikasjoner. De foreslåtte retningslinjene slår fast at Universitetet i Bergen (UiB) er en kunnskaps- og kulturbærende institusjon og at den faglige virksomheten er vesentlig for demokrati og samfunnsutvikling. De språkpolitiske retningslinjene skal bidra til å gjennomføre UiBs strategi og styrke lærestedets profil som et forskningsintensivt breddeuniversitet med høy internasjonal faglig kvalitet. 

Universitetsstyret skal også vedta budsjettet for 2020. Budsjettforslaget som legges frem bygger på føringer som er gitt i tidligere styrevedtak og i dialog med miljøene gjennom budsjettprosessen. Her kan du lese mer om forslaget til budsjettfordeling for 2020.

Hvilke oppgaver og fullmakter tillegger universitetsdirektøren, og hvilke forventninger skal styret ha til direktøren? I forbindelse med prosess for rekruttering av ny universitetsdirektør skal styret sette ned et utvalg og vedta mandat for utvalget som i hovedtrekk skal gi råd om arbeidsfordelingen mellom rektor og universitetsdirektør. 

Her kan du se hele sakslisten for møtet.