Hjem
Aktuelt
Klimanøytralt UiB

Se forslaget til ny reisepolicy

- Målet er å kutte CO2-utslippene med ti prosent sammenlignet med fjoråret, sier assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden.

bilde av co2 og tog
Fremtidens UiB er klimanøytralt. Blant annet skal CO2-utslipp fra reiser reduseres. De nye retningslinjene for reiser skal diskuteres av universitetsstyret i november.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

UiB vil sette klimamål for de enkelte enhetene. Utgangspunktet er 10 prosent årlig kutt i tonn CO2e sammenlignet med fjorårets utslipp.

Et verktøy for å bidra til å nå dette klimamålet, er etablering av reisepolicy. Se utkastet her.

- Rettferdighet og bærekraft

Spørsmålet om hvordan institusjonen skal kutte utslipp fra flytrafikk reiser komplekse problemstillinger. Samtidig som UiBs klimaavtrykk skal reduseres, er ambisjonene for UiBs faglige virksomhet store.

- Våre forskere skal fortsatt delta i internasjonale prosjekter. Studenter skal fortsatt reise på utveksling. Samtidig må klimapåvirkningen vår ned. Utfordringen er å få til dette på en rettferdig og bærekraftig måte, sier Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner.

Klimafond

I forslaget til reisepolicy finnes en veiledende sjekkliste for reiseplanlegging og prioritering av flyreiser.

- Retningslinjene har til hensikt å føre til en bevisstgjøring rundt reisevaner, sier Tungodden.

Her foreslås også etablering av et klimafond som skal finansiere prosjekter som reduserer universitetets klimaavtrykk. Klimafondet kommer som et tillegg til en omfattende tiltaksliste.

- Arbeidet for å bli et klimavennlig universitet har pågått over tid. Og det vil intensiveres i årene som kommer. Jeg tror og håper at vi har både ansatte og studenter med oss i dette arbeidet, sier Tungodden.