Hjem
Aktuelt
Klimanøytralt UiB

Endringsvilje på Universitetet

Nesten 90 prosent av ansatte og studenter på Universitetet i Bergen er i stor grad villige til å endre på vanene sine av hensyn til klimaet.

Klimanøytralt UiB
Fredag 1. november arrangerer UiB klimadebatt.
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

I forbindelse med klimadebatten UiB arrangerer 1. november, er det gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte og studenter ved universitetet. Omtrent 90 prosent av de spurte i undersøkelsen sier at de i stor grad er villige til å endre på vanene sine av hensyn til klimaet. På oppdrag fra UiB har Opinion gjort en befolkningsundersøkelse der deltakerne er spurt om det samme, da er resultatet 67 prosent.

Her kan du se hele resultatet fra befolkningsundersøkelsen.

Spiser mindre kjøtt

I undersøkelsen er respondentene også bedt om å svare på hvilke klimatiltak de selv har gjort det siste året. 72 prosent av de ansatte og 77 prosent av studentene opplyser at de har spist mindre rødt kjøtt det siste året av hensyn til klimaet.

Universitetet i Bergen skal bli klimanøytralt innen 2030. For å nå det målet må vi kutte CO2-utslippene med 89 prosent de kommende ti årene. Det betyr store kutt i CO2-utslipp knyttet til reiser, innkjøp, bygg og arealbruk. Mange ansatte og studenter har også kuttet i egne utslipp knyttet til flyreiser det siste året.

52 prosent av de ansatte og 41 prosent av studentene har unngått flyreiser de siste 12 månedene av klimahensyn, mens kun 23 prosent av deltakerne i befolkningsundersøkelsen sier det samme.

Mange innspill

Ansatte og studenter som deltok i undersøkelsen ble oppfordret til å komme med konkrete innspill på tiltak for å redusere klimaavtrykket til UiB. Størsteparten av innspillene fra de ansatte går på tiltak knyttet til universitetets reisevirksomhet. Rådene er klare; kutt antall flyreiser, og gjør flere av møtene elektronisk.

En stor andel av studentene tar også til orde for å kutte ned på antall flyreiser, både egne og ansattes. Enkelte etterlyser støtteordninger for studenter som velger å reise med tog på utveksling til institusjoner i Europa.

Flesteparten av studentenes innspill går imidlertid på kjøttforbruk, og oppfordringer om å kutte kjøtt i kantinene. En stor del av studentene som har deltatt i undersøkelsen, og gitt innspill på tiltak, mener at Universitetet i Bergen bør bli Norges første kjøttfrie universitet.