Hjem
Aktuelt
Nyhet

iEarth får status som Senter for fremragende utdanning

iEarth blir ett av Norges Senter for fremragende utdanning. Dermed har Universitetet i Bergen to av de prestisjetunge sentrene som satser på innovativ og fremtidsrettet utdanning.

iEarth

Produsent:
iEarth

Hovedinnhold

Senter for Integrert Geovitenskapelig utdanning (iEarth) fikk 12. desember status som Senter for Fremragende Utdanning (SFU). iEarth er et nasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av Universitetet i Bergen og tar sikte på og utvikle undervisningen i geofaget ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen og Universitetssenteret på Svalbard. 

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) som tildeler statusen. Statusen som SFU tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon.

iEarth blir ett av fire nye sentre. 21 ulike sentre søkte statusen. Etter tildelingen av fire nye sentre er det 12 fagmiljøer som har fått SFU-status.

Vil endre utdanningen

Geovitenskapelig utdanning er en hjørnestein i det norske samfunnet, forankret i Norges energi- og ressursbaserte industri og en nøkkel til samfunns- og miljømessig sikkerhet. Allikevel er geovitenskapen i endring, og forårsaket av klimaendringer, et skiftende energilandskap og ressursutnyttelse ser vi tydelig avhengigheten mellom samfunnet vårt og planeten vår. 

Gjennom iEarth setter vi sammen et nasjonalt konsortium med et bredt internasjonalt nettverk for å endre den geovitenskapelige utdanningen i Norge. Vi ønsker å promotere et student-fokusert og innovativt læringsmiljø for morgendagens geovitenskapelige studenter for å imøtekomme komplekse samfunnsutfordringer og muligheter. 

– Dette er en unik sjanse for å gjøre et løft for geofaget i en tid der vår ekspertise trenges på stadig nye områder. Vi har noe så sjeldent som et nasjonalt konsortium, noe som gjør at vi virkelig kan gjøre en forskjell både nasjonalt men også internasjonalt, sier Jostein Bakke, leder for iEarth-konsortiet.

– Studenter fortjener god undervisning

– Vi må ha flere miljøer som går foran i arbeidet med å utvikle variert undervisning av høy kvalitet, for alle studenter fortjener å få god undervisning. Samfunnet og arbeidslivet må også ha gode kandidater fra universiteter og høyskoler. Derfor er det gledelig at vi nå får på plass flere sentre for fremragende utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra DIKU.

Sentrene har et særlig ansvar for å spre kunnskap og praksis som fører til økt kvalitet i høyere utdanning, både i og utenfor egen institusjon.

– Studentene er fremtiden

– Våre klimaforskere forteller at menneskeheten vil møte klimaendringer som aldri tidligere har vært opplevd av noe menneske. Med alt som kommer med av uforutsigbare naturforhold, økt rasfare og mer ekstremvær så vil vår kunnskap være det fremste verktøyet for å møte disse utfordringene. Våre studenter er fremtiden og derfor må vi sørge for at de besitter kunnskapen som trengs for å drive gjennom den nødvendige samfunnsomstillingen, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Rektor er stolt over at iEarth får anerkjennelsen som kommer med SFU-statusen.

– God utdanning med innovasjonsfokus, nytenking om praksis, undervisningsformer hvor studentene står i sentrum – dette er noe av det viktigste vi driver med på UiB, sier Dag Rune Olsen. 

UiB får nå to utdanningsmiljøer med SFU-status. bioCEED fikk statusen i 2013.

Konkrete planer

SFU-tildelingen sikrer iEarth 83 millioner kroner fra både institusjonene og DIKU, fordelt på 5 år.  Disse pengene skal gå til å sikre et solid undervisningsmiljø på de fire institusjonene blant annet med ansettelsen av en Education Chair ved hver institusjon ansvarlig for implementering og oppfølging av iEarth prosjekter.

Det skal også ansettes nye stipendiat og postdoktor-stillinger ved hver institusjon. Dette skal være grunnlaget for en Nordisk Forskerskole i geovitenskapelig didaktikk. I tillegg til ulike innstillinger skal det opprettes en intern prosjektpott hvor både studenter og ansatte med gode ideer innenfor undervisningsutvikling kan søke om finansiering. Målet er å utvikle et nasjonalt miljø for geovitenskapelig undervisning og en varig nasjonal kulturendring som likestiller undervisning ved høyere utdanning med forskning.  

 

Kontaktperson: Jostein Bakke, leder iEarth

Satellitt-telefon +881641463600, sms +47 59442731