Hjem
Aktuelt
Forskningsskip

UiB får leie forskningsfartøyet Kronprins Haakon

Universitetet i Bergen og UiT Norges arktiske universitet har inngått avtale som sikrer UiBs forskere tilgang til et av verdens mest avanserte forskningsskip.

Forskningsfartøyet Kronprins Håkon
Universitetet i Bergen har sikret seg avtale om tokttid på forskningsskipet Kronprins Haakon.
Foto/ill.:
Havforskningsinstituttet

Hovedinnhold

Forskningsfartøyet Kronprins Haakon regnes som et av verdens mest avanserte forskningsskip, og er spesialbygd for å operere i polare strøk. Avtalen mellom UiB og UiT innebærer at Universitetet i Bergen skal leie deler av UiTs tokttid.

- UiB er Norges største marine universitet, og havforskning er en svært viktig del av vårt virke. Jeg er sikker på at våre forskere får stort utbytte av at de nå får tilgang til å dra på tokt med et av verdens mest avanserte havforskningsfartøy. Denne kontraktsinngåelsen er svært gledelig for Universitetet i Bergen, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Avansert skip

Skipet eies av Norsk polarinstitutt og driftes av Havforskningsinstituttet. UiT opererer 50 prosent av brukstiden til skipet, og UiB skal leie 20 prosent av denne tiden. Fartøyet er utstyrt med ekkolodd som gir detaljert informasjon om havbunnen, en fjernstyrt ubåt som kan gå ned til 6000 meters dyp, helikopterdekk, seismikk, trål og kan sende ut værballonger som tar profiler av atmosfæren. 

Videre har skipet kapasitet til kontainere, last og forsyninger til felt. Skipet har også «moonpool» slik at man kan åpne ei luke i bunnen og sende utstyr ned i vannet selv om skipet skulle være frosset inne i havis.

- Avtalen mellom UiT og UiB har som formål å styrke samarbeid og forskning mellom institusjonene, og for å sikre en mer effektiv utnyttelse av skipet, sier Bernstrøm.

Samarbeidsavtalen om leie av tokktid trer først i kraft 1. januar 2021. Også ved UiT er det gledelig at det er kommet på plass en avtale om leie av tokttid.

- UiT er fornøyd med at vi har fått utvidet vårt gode samarbeid med UiB til også å omfatte utleie av forskningsfartøyet Kronprins Haakon, sier universitetsdirektør ved UiT, Jørgen Fossland.