Hjem
Aktuelt
Studiebarometeret 2019

Jevnt over tilfreds med studiene

Små endringer fra fjoråret, men alt i alt trives studentene litt bedre. Det viser UiB-studentenes tilbakemelding i årets Studiebarometer. Studentene opplever studiene som både faglig utfordrende og inspirerende.

studenter ved studiestart
TRIVES: UiB-studentene sin trivsel viser en svak økning siden i fjor. Arkivbilde fra semesterstart 2018.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Studiebarometeret er en årlig, nasjonal undersøkelse hvor studentene svarer på spørsmål knyttet til hvordan de opplever studiekvaliteten ved lærestedene i Norge. Undersøkelsen blir gjennomført av NOKUT som onsdag la fram resultatene for årets Studiebarometer.

Resultatene for UiB viser små endringer fra fjoråret, men alt i alt trives studentene bedre. 

— UiB ligger jevnt med resultatene fra tidligere år, og det tenker jeg er rimelig ut fra undersøkelsens rammer og spørsmålstyper, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Humaniora på topp

— Vi er veldig glade for at studentene går på det studieprogrammet de ønsker å gå på, og at flere humaniorafag får full skår.

På en skala der 5 er høyest og 1 er lavest, gir studentene full pott på spørsmålet om «alt-i-alt-tilfredshet» til master i nordisk språk og litteratur (5) og master i historie (5), tett fulgt av bachelorprogrammet i japansk (4,9). 

Deretter følger realfagene med integrert masterprogram i havteknologi (4,7) og master i fysikk (4,7), og SV-fagene master i manusutvikling (4,7), master i sosialantropologi (4,6) og bachelor i geografi (4,6).

Mer samarbeid med arbeidslivet

Selv om studentene jevnt over er tilfreds med studieprogrammene ved UiB, er det også områder med rom for forbedring. Dette gjelder blant annet studieprogrammenes tilknytning til arbeidslivet, og særlig hos bachelorstudentene.

— Vi ser at vi skårer lavere på kontakt med arbeidslivet, og her ønsker vi å bli bedre. Vi har satt i gang et omfattende arbeid med å inngå samarbeidsavtaler med arbeidsgivere i Bergen der studenter kan få arbeidserfaring eller arbeidsgivere vil bidra inn i campusundervisning, forteller Samdal.

— Vi ser frem til å sette disse avtalene ut i livet og håper studentene vil bli fornøyde med dette tilbudet.

Viktig verktøy for kvalitetsarbeidet

Høsten 2019 var det sjuende året den omfattende og landsdekkende undersøkelsen ble utført. Rundt 4500 studenter mottok årets undersøkelse hvorav 1900 svarte, noe som utgjør en svarprosent på 42 prosent.

— Selv om man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner om enkeltprogram, særlig der få studenter har svart, så gir Studiebarometeret en viktig pekepinn på hva vi gjør bra og hvor vi kan bli enda bedre, sier Samdal med en klar oppfordring til studentene.

— Jeg håper enda flere studenter vil engasjere seg og bidra med sine svar på slike undersøkelser. Resultatene blir gjennomgått og analysert som en del av vårt kvalitetsarbeid, og bidrar til at vi kan jobbe mer målrettet med å øke studiekvaliteten og bedre læringsmiljøet ved UiB.