Hjem
Aktuelt
Styremøte

Årets første styremøte

Marin satsing, årsmelding og tilbakeføring av «På Høyden» til UiB var blant sakene universitetsstyret behandle i sitt første styremøte i 2020. Her kan du se opptak av styremøtet.

Unviersitetsstyremøte 20 februar 2020

Her kan du se styremøtet direkte fra klokken 09.00.

Hovedinnhold

Torsdag 20. februar samlet universitetsstyret seg til sitt første møte i 2020. På møteagendaen stod blant annet en orientering om UiBs marine satsing. Universitetet i Bergen har en strategisk marin satsing, og tar et nasjonalt og internasjonalt ansvar for det marine fagfeltet og til å bidra til at havene utnyttes på en bærekraftig måte.

Her kan du se sakslisten og lese sakspapirene til styremøtet.

Styret behandlet også universitetets årsmelding før den sendes til Kunnskapsdepartementet.

Videre behandlet styret en sak om å overføre «På Høyden» fra Khrono tilbake til Kommunikasjonsavdelingen ved UiB. Samtidig som Khrono skal videreføres som en uavhengig nettavis som driver kritisk journalistikk på sektoren, herunder UiB, er det ønskelig å gjøre om «På Høyden» til en intern informasjonskanal.