Hjem
Aktuelt
Skal forvalte egne eiendommer

Fornøyde med at institusjonene får forvalte eiendommene selv

UiB-rektor Dag Rune Olsen og studentleder Andreas Trohjell er svært fornøyde med at regjeringen legger bort forslaget om å overføre eiendomsforvaltningen fra universitetene til Statsbygg.

Dag Rune Olsen og Andreas Trohjell jubler for fortsatt selvforvalting
UiB-rektor Dag Rune Olsen og studentleder Andreas Trohjell gir en korona-high five for å markere at universitetene får forvalte eiendommene sine selv.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright, UiB

Hovedinnhold

- Dette er en gladmelding til alle oss ved Universitetet i Bergen, og til de andre universitetene som forvalter eiendommene sine selv. Vi er svært fornøyde med at regjeringen og opposisjonen på Stortinget konkluderer med at det er til det beste at institusjonene selv får fortsette å forvalte bygg og eiendommer. Vi ser frem til å samarbeide om ytterligere tiltak for å legge til rette for fortsatt god eiendomsforvaltning, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Han møtte leder av studentparlamentet ved UiB, Andreas Trohjell, til et spontant hurra-rop tirsdag 19. mai, da det ble kjent at regjeringen legger bort forslaget om å overføre forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved UiB, NMBU, UiO, UiT og NTNU til Statsbygg. Denne saken har pågått lenge, og både universitetsledelsen og studentene har engasjert seg for fortsatt egen forvaltning.

- Jeg er veldig lettet, og er det på vegne av studenter, ansatte, byen Bergen og alle som har noe med universitetet å gjøre. Dette er viktig for samfunnsoppdraget og for å utdanne dyktige studenter på en god måte, sier Trohjell.

Ser på bygg som strategisk verktøy

I 2018 bestilte regjeringen en områdegjennomgang om bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor som konkluderte med at staten burde avvikle modellen med selvforvaltende bygg, og i stedet overføre ansvaret for universitetenes eiendommer til Statsbygg. I oppfølgingen av områdegjennomgangen ble det utarbeidet flere rapporter som pekte på svakheter i områdegjennomgangen.

Universitetene som er omfattet av dette har pekt på viktigheten av fleksibilitet og mulighetene man har når man forvalter eiendommene selv. Flere institusjoner samarbeider med næringsliv og offentlige etater om innovasjonsdistrikt, og Universitetet i Bergen er engasjert i flere kunnskapsklynger.

- Ved universitetene skal vi utdanne fremragende kandidater til fremtidens arbeidsliv, basert på det fremste innen forskning. Ny kunnskap skal løse fremtidens utfordringer, og bygg er et strategisk verktøy for å nå disse målene. At regjeringen erkjenner dette, er vi svært fornøyde med, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.