Hjem
Aktuelt
Slutter som direktør

Gir seg etter 12 år i sjefsstolen

Even Berge slutter som eiendomsdirektør ved UiB til høsten, og er stolt over å ha ledet en avdeling som har løftet kvaliteten på UiBs bygg.

Eiendomsdirektør Even Berge
Even Berge slutter som eiendomsdirektør etter sommeren.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright

Hovedinnhold

- Det er jo en krevende jobb. Jeg skal ikke legge skjul på det. Man skal både jobbe strategisk og hele tiden være operativ. Men det har vært en givende jobb. Det har vært fint å jobbe i samspill med ledelse, ansatte, vernetjeneste, tillitsvalgte og studenter, og det kommer jeg nok til å savne, sier eiendomsdirektør Even Berge om jobben som eiendomsdirektør ved Universitetet i Bergen. En jobb 62-åringen har hatt de siste 12 årene.

Til høsten går han over i en ny stilling som rådgiver i et av UiBs eiendomsselskaper. Han skal fortsatt jobbe med eiendommene til UiB, men da som rådgiver for den nye eiendomsdirektøren og resten av universitetsledelsen.

- Jeg skal ikke bli noen syvende far i huset, slår han fast, og titter opp på bygget med adresse Museplassen 3. Det mest ikoniske bygget Universitetet i Bergen besitter, ifølge eiendomsdirektøren selv.

- Universitetsmuseet er et symbolbygg, det er identitetsskapende for hele UiB, og gjenåpningen høsten 2019 var en revitalisering for hele museumsorganisasjonen, sier han.

Stor aktør i byen

Arealet Universitetet i Bergen disponerer er på hele 406.000 kvadratmeter. 350.000 av disse kvadratmeterne eier universitetet selv. Størsteparten ligger sentralt i Bergen sentrum, og den avtroppende eiendomsdirektøren mener at dette gjør UiB unikt.

- Vi ligner ikke på noe annet universitet. Vi er en del av byen, og byggene våre samspiller med byen. Samtidig har vi et stort spenn i eiendomsmassen som er en blanding av gamle skolebygg, museer, laboratorier, kontorbygg og moderne undervisningslokaler, sier han.

Gjennom de 12 årene i lederposisjon ved Universitetet har mye av tiden gått med til planer for vedlikehold og oppgradering av bygg. Gamle bygg trenger før eller siden oppgradering og vedlikehold, noe som historisk ikke har hatt høyeste prioritet i sektoren. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, ønsker å berømme Berge for at UiB har fått til mye på dette området.

- I Even sin periode har avsetningen til vedlikehold blitt trappet vesentlig opp. Bygningsmassen oppfattes i dag som å ha en god standard. Dette var en medvirkende årsak til at planene om overføring av eiendomsmassen vår til Statsbygg ble skrinlagt. Even har sin del av æren for dette, sier Bernstrøm.

Mye å være stolt av

Universitetsdirektøren, som er Berges nærmeste leder, ønsker også å fremheve det organisatoriske som er gjort i eiendomsavdelingen de årene Berge har vært leder.

- Han har gjennom sine 12 år som eiendomsdirektør fornyet og modernisert avdelingen til det den fremstår som i dag – fremtidsrettet og effektiv. I Even sin tid er en rekke større byggeprosjekter gjennomført innen fastsatte kostnadsrammer og levert på tid. Det siste eksempelet på dette er Årstadveien 17 som skal tas i bruk nå i august, sier Bernstrøm.

Det er mye den avtroppende eiendomsdirektøren kan være stolt av. Nye bygg, gjenåpning av museet og en rekke andre enkelthistorier som har løftet kvaliteten på eiendommene til UiB. Selv er han mest opptatt av at de har hatt, og fortsatt har, et godt forhold til brukerne av eiendommene, og at de gjennom hans 12 år ikke har hatt noen alvorlige HMS-saker.

- Liv og helse er det viktigste uansett. Vi har fått til mye bra i avdelingen, men jeg er helt prisgitt de jeg jobber sammen med. Og Eiendomsavdelingen ved UiB er virkelig en god gjeng, sier han.

Kjenner flaggreglene

Som eiendomsdirektør har han ofte blitt ansvarliggjort for både små og store saker. Spesielt godt husker han de tre gangene universitetsdirektøren har sendt sms på 17. mai før klokken 8.

- Vi er underlagt Utenriksdepartementets flaggforskrift som sier at flagget skal heises klokken 08.00 på morgenen i sommerhalvåret. I Bergen er det ikke mange som er så nøye på akkurat det klokkeslettet på 17. mai, og for et par år siden fikk jeg sms fra universitetsdirektøren klokken ti på åtte med spørsmål om hvorfor flagget ikke var heist hos oss. De var jo heist over alt ellers i byen. Så sjekket jeg i gamle SMS-er fra Kjell, og han hadde spurt om akkurat det samme to år på rad før. Etter å ha sitert flaggreglene tre ganger, håper jeg han husker det, sier Berge lattermildt.

Det verserer også historier om at han har blitt oppringt midt på natten da han var på hytta på fjellet for å få stanset et nachspiel i et av universitetets bygg. Han byr også på historier om mer eller mindre mislykkede innbruddsforsøk på universitetets eiendommer.

- En gang var det en stakkar som forsøkte å ta seg inn gjennom ventilasjonen i et eldre bygg. Alarmen gikk, og vi måtte tilkalle brannvesenet som brukte hele fire timer på å få løs mannen, forteller Berge,

I den nye rollen som rådgiver for UiBs eiendomsselskap, blir han ikke like lenger så operativ, og kan dermed se frem til mindre telefoner om stort og smått. Da blir det også mer tid til å stelle både et gammelt hus i Selje og en hytte på fjellet.

- I tillegg er jeg glad i å gå lange turer og lese aviser og bøker. Jeg håper også å få litt bedre tid til å være med slekt og gode venner, avslutter han.