Hjem
Aktuelt
Kunstig intelligens

Slik skal Norge bli verdensledende på kunstig intelligens

NORA-konsortiet skal styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens. Nå forteller de ni samarbeidspartnerne hvordan de skal nå målet. 

Drone, illustrasjonsbilde
MASKINLÆRING OG KUNSTIG INTELLIGENS: NORA-konsortiet vil jobbe for at Norge blir verdensledende på kunstig intelligens.
Foto/ill.:
NORA

Hovedinnhold

I 2018 gikk Universitetet i Bergen og åtte andre ledende organisasjoner sammen i NORA. Målet er å styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens. Konsortiet regnes som unikt i norsk sammenheng.

Hovedmålet er at Norge skal bli en ledende nasjon innen utdanning, forskning, utvikling og bruk av kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Dette må skje innen et etisk og ansvarlig rammeverk. 

Kunstig intelligens skaper vekst

– Vi tror at kunstig intelligens kan øke livskvaliteten til alle mennesker. Det vil styrke økonomisk vekst og helsen vår. Ikke minst mener vi i NORA at kunstig intelligens vil være et avgjørende verktøy for å nå FN sine bærekraftmål, sier Pinar Heggernes. 

Nå lanserer Nora sin strategi, der de tar sikte på å nå fire strategiske mål:

  • Å skape forsking og innovasjon på kunstig intelligens i verdensklassen.
  • Å tilby utdannelse og praksis i verdensklasse på feltet.
  • Å oppnå åpen og tillitsbasert bruk av kunstig intelligens gjennom etisk bevissthet.
  • Å bli et ledende nettverk for kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. 

Heggernes legger vekt på at forskere fra alle NORA sine partnerinstitusjoner har vært med på å forme strategien. I april 2019 møtte NORA-forskere daværende digitaliseringsminister Nikolai Astrup og ga ham innspill til den nasjonale strategien innen kunstig intelligens. 

– NORA sitt styre baserte sitt arbeid med strategien vår på disse innspillene, sier Heggernes.

– Et enormt potensiale

Forskningsfeltet trenger også et stort nasjonalt løft. NORA vil sveise sammen et fragmentert norsk forskermiljø, og vil også spille en aktiv rolle i å skape startup-selskap som utvikler eller bruker kunstig intelligens. 

– NORA vil sikre at Norge kommer helt i fronten i forskning på kunstig intelligens, robotikk og maskinlæring. Strategien skisserer tydelig hvordan vi når dette målet, ved å utdanne morgendagens arbeidsstyrke på feltet og hvordan partnerne skal samarbeide på en best mulig måte. Potensialet i NORA er enormt, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.

I løpet av de neste årene planlegger NORA å etablere seg som et av navene i nordisk forsking innen kunstig intelligens og maskinlæring, og strømlinjeforme samarbeidet mellom partnere. Konsortiet vil også legge til rette for internasjonalt samarbeid og tett kontakt med næringslivet. 

Viser faglig tyngde

Prorektor ved UiB, Margareth Hagen blir inspirert av ambisjonene NORA legger fram i sin strategi:

– Strategien viser tydelig fram den faglige tyngden samarbeidspartnerne i NORA representerer. Det er et stort tverrfaglig potensiale, jeg er også imponert over ambisjonene for å utvikle nye utdanningstilbud. 

NORAs strategi tar mellom annet sikte på å etablere en forskerskole i kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Dette er et av flere tiltak for å heve norsk utdanning på feltet til et høyere nivå.