Hjem
Aktuelt
Styremøte

Styremøte torsdag 27. august

Prosess for gjennomføring av rektorvalget, orientering om koronahøsten og tilbakeføring av På Høyden til UiB er noen av sakene universitetsstyret skal behandle torsdag. Se møtet her.

Universitetsstyremøte 27/08-2020

Styremøtet ved Universitetet i Bergen starter torsdag klokken 10.

Hovedinnhold

Våren 2021 skal det velges ny rektor ved Universitetet i Bergen. Styret ved UiB skal nå ta stilling til om det skal opprettes en nominasjonskomite som skal medvirke til å mobilisere kandidater til å stille til valg som rektor. Basert på diskusjonen i universitetsstyret foreslår Universitetsdirektøren å legge fram en sak i universitetsstyrets septembermøte med konkret forslag til mandat og sammensetning av en nominasjonskomite.

Her kan du se hele sakslisten til styremøtet.

Videre skal styret ta stilling til den nye avtalen om levering av reisebyråtjenester. Som mange kjenner til, skiftet UiB leverandør av reisebyråtjenester til Berg Hansen fra 1. juli. Universitetsstyret har tidligere åpnet for at vitenskapelig ansatte kan unntas fra føringen om bruk av reisebyrå, men nå mener Universitetsdirektøren at en slik unntaksordning ikke kan fortsette.

Nylansering av På Høyden

I vinter vedtok UiB-styret å tilbakeføre På Høyden til Kommunikasjonsavdelingen. Samtidig ba de om en ny sak med mer informasjon om hvordan På Høyden kan ivareta lokal debatt. I saksfremlegget kan man lese at På Høyden skal være universitetets egen interne nyhetskanal, uten redaktørplakat, og skal sikre en informert organisasjon, bidra til felles kultur, økt lagfølelse og samhold, samt være en arena for sunn meningsutveksling og debatt. 

Uavhengig og kritisk journalistikk som dekker UiB og sektoren ivaretas av redaksjonelle medier, særlig den nasjonale universitetsavisen Khrono som har egen redaksjon i Bergen.

Under torsdagens møte skal styret også få en grundig orientering om semesterstarten og hvordan universitetet planlegger høsten med tanke på koronaviruspandemien.

Hele styremøtet ser du øverst i saken.