Hjem
Aktuelt

Grundig orientering om koronavirkninger

Universitetsstyret er godt fornøyd med Universitetet i Bergens håndtering av koronaviruspandemien.

Styremøte 270820
Universitetsstyret diskuterte universitetets koronahåndtering torsdag 27. august.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright

Hovedinnhold

- Jeg tror ikke det er andre bedrifter eller organisasjoner som har håndtert denne situasjonen på en så god måte som UiB, sa bedriftslege ved universitetet Stein-Inge Stigen i sin orientering til styret.

UiB iverksatte allerede i vinter en rekke tiltak for å forebygge smitte av covid-19 blant studenter og ansatte. Universitetet satte beredskap tidlig, og har siden i vinter gjennomført regelmessige beredskapsmøter for å håndtere situasjonen.

Under presentasjonen i torsdagens styremøte, ble det gjort grundige orienteringer fra Universitetsdirektøren og rektoratet om hvordan universitetet jobber med å håndtere den pågående pandemien samt hvilke konsekvenser den har fått for utdanning, forskning og for universitetets økonomi og hvordan studiestarten har gått. 

- Arbeidet for å sikre forsvarlig drift og hindre smittespredning fortsetter utover høsten. UiB skal fortsatt ta ansvar for å hindre unødig press på kollektivtransport i Bergen og ordninger med hjemmekontor videreføres der det er hensiktsmessig for å ivareta smittevern og i forhold til arbeidsoppgaver, skriver Universitetsdirektøren i sin kommentar.

Her kan du se opptat av styremøtet

Styremedlemmene var svært fornøyde med hvordan de har blitt orientert om situasjonen kontinuerlig, og med måten UiB har håndtert pandemien. Det ble også påpekt at UiB i tiden som kommer må være oppmerksomme på enkelte yrkesgrupper.

- Vi er bekymret for at det har vært en høy belastning for enkelte yrkesgrupper over lang tid. Jeg ber universitetet om å følge disse opp på en god måte, sier Jørgen Melve, representant for de teknisk-administrativt ansatte i styret.