Hjem
Aktuelt
Nyhet

Inviterte til idédugnad for å nå bærekraftsmålene

Regjeringen inviterte forsknings- og untdanningssektoren til Universitetet i Bergen for å komme med innspill til handlingsplan for å nå bærekraftsmålene.

Dag Rune Olsen og Nicolai Astrup
UiB-rektor Dag Rune Olsen tok i mot kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright

Hovedinnhold

- Vi trenger gode innspill til arbeidet med å lage handlingsplanen vår. Innen forsknings- og utdanningssektoren er det mange som jobber med bærekraftsmålene i egen virksomhet, og derfor er det fint å få innspill til hva vi bør vektlegge i handlingsplanen, sier kommunal og moderniseringsminister Nicolai Astrup.

Tirsdag inviterte han ansatte i forsknings- og utdanningssektoren til idedugnad for bærekraftsmålene i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen.

Frem til 1. oktober skal det gjennomføres ni møter der ulike aktører som sivilsamfunnsorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner, akademia og teknologibransjen deltar. Deltakere på møtene får holde korte innlegg der de gir sine innspill til handlingsplanen. På tirsdagens møte bidro flere fra UiB med innspill til handlingsplanen.

UiB tilbyr bærekraftsudanning

- Vi er stolte over å kunne tilby programmer i bærekraft ved UiB. Samtidig bør vi jobbe for å få bærekraft inn i flere utdanninger, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

Han peker også på viktigheten av å bidra til å forbedre det bærekraftsarbeidet som allerede gjøres i offentlige og private virksomheter i Norge.

- Mange små og store bedrifter gjør mye bærekraftsarbeid i egen virksomhet. Jeg vil foreslå å få på plass en etter- og videreutdanning i bærekraft for ledere, slik at de kan lede arbeidet i egen virksomhet på en bedre måte, sier Olsen.

Flere UiB-representanter presenterte sine ideer for statsråden, og en av dem, energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa trakk i sitt innlegg frem dilemma man støter på i arbeidet med energiomstilling.

- Norge har store energiressurser i vannkraft, landvind, havvind, sol og bioressurser. Vi har ingen problemer med å produsere nok strøm til å avkarbonisere samfunnet. Spørsmålet er hvordan vi skal bruke ressursene for å skape minst mulig konflikt med de ande bærekraftsmålene, for eksempel livet på land (nr. 15) og livet under vann (nr. 14).

Ønsker å konkretisere arbeidet

Den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene skal utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring, og den skal være ferdig i løpet av våren 2021. Regjeringen håper at handlingsplanen kan bidra til å øke bevisstheten og sette bærekraftsmålene inn i en norsk kontekst.

- Målet med handlingsplanen er å konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse dem til norske forhold og norske utfordringer. Den skal ta for seg de 169 delmålene på en systematisk måte, sier Astrup.