Hjem
Aktuelt
Diku-midler

Milliondryss til UiB

Universitetet i Bergen får om lag 30 millioner kroner i støtte til seks ulike prosjekter for å utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis.

Studenter ved SV-fakultetet
Illustrasjonsfoto: SV-studentene Camilla Holt Hulsman, Victor Bowman og Karl Petter Fjelltveit
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Seks av de totalt 14 prosjektene som får støtte er UiB-prosjekter. Pengene kommer gjennom Dikus program for studentaktiv læring.

– Dette er veldig gledelig, og et resultat av god mobilisering ved UiB. Det er også fint å se at flere fakulteter er inne på listen over tildelinger, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

Prosjektene som får midler, er:

  • Betre læring, betre juristar - 4 985 000
  • FREMFARM –Å utdanne farmasøytar klare til å møte morgondagens utfordringar - 4 991 800
  • Medical students’ professional identity formation during hospital practice (PROFMED) - 5 000 000
  • Prinsippbasert aktiv undervisning for sterkare fysikk‐ og ingeniørstudentar - 4 780 401
  • Innovasjonspedagogikk for medieutdanningar. Vidareutvikling, strukturering og overføring av radikalt studentaktiv læring utvikla i Media City Bergen - 4 998 948
  • Innovative Lærarstudentar: Undervisningsdesign for kreative kunnskapsprosessar og studentaktivitet (ILUKS) - 4 996 27

– Med slike tildelinger kan fagmiljøene ansette flere til å jobbe med kvalitetsutvikling, noe det ikke er så mye tid til i en undervisningshverdag. Derfor er det viktig å få tildelt eksterne utviklingsmidler, sier Samdal.

Skal komme alle studenter til gode

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H) sier at denne tildelingen er en viktig del av regjeringens satsing på høyere kvalitet i utdanningene.

– Prosjektene som får støtte skal gi bedre læring for studenter som blant annet tar juss, medisin, lærerutdanning, ingeniør og helsefag. Flere av prosjektene har utvikling av tverrfaglige utdanningsprogram og digitale muligheter som viktige elementer. Målet er at arbeidet som skjer i prosjektene skal komme alle studenter til gode, sier Asheim.

Det er Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning, som deler ut pengene. På grunn av det høye antallet søknader ble summen økt fra 50 til 70 millioner kroner slik at flere kunne få støtte.

– Koronautbruddet førte til at universiteter og høgskoler måtte legge om til digital undervisning og vurdering mer eller mindre over natta. Ansatte har lagt ned et imponerende arbeid for å få dette til. Prosjektene som er tildelt penger får nå ekstra ressurser til å jobbe systematisk og spre resultatene fra utviklingsarbeidet sitt til andre miljøer og institusjoner, sier Diku-direktør Harald Nybølet.