Hjem
Aktuelt

Når det virkelig gjelder - hva kan vi lære av pandemien om handlekraft og bærekraft?

Onsdag den 2 desember arrangerer Filosofisk Poliklinikk høstens siste samtale i høstprogrammet.

Filosofisk Poliklinikk
Foto/ill.:
Filosofisk Poliklinikk

Under en krise gjøres harde prioriteringer. Det allment aksepterte problematiseres og det man trodde var umulig blir mulig. Men hva er det som utløser slik handlekraft? Hva avgjør om noe oppfattes som en så stor trussel at det umulige blir mulig? Og hvilken lærdom kan trekkes av at det umulige er blitt gjennomført? Hva av det vi plutselig måtte gi avkall på ønsker vi å ‘fortsette å slutte med’? 

Debattmøtet vil handle om vilkårene for handlekraft og verdivalg som avviker fra det sedvanlige og rutinepregede, og utforske om lærdommer fra pandemien kan brukes til å utvikle mer bærekraftige helsetjenester. Er det for eksempel mulig å redusere overbehandling og heller legge større vekt på å bekjempe helseskadelige samfunnsforhold?

Møteleder blir Roger Strand som er styremedlem i Filosofisk poliklinikk.

Panelet:

  • Ingrid Miljeteig (førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen)
  • Vilja Helle Bøyum (miljøforkjemper)
  • Kalle Moene (professor emeritus i økonomi ved Universitetet i Oslo)
  • Stefán Hjörleifsson (leder av kampanjen Gjør kloke valg)