Hjem
Aktuelt

Sikrer videre planlegging av nytt bygg for Griegakademiet

Et flertall i stortingets utdannings- og forskningskomite, med Frp, i spissen vil sikre videre planlegging av nytt bygg for Griegakademiet ved Universitetet i Bergen.

Griegakademiet i Bergen
Foto/ill.:
KMD, UiB

Hovedinnhold

– Dette er veldig gode nyheter for oss og studentene våre. Vi er glade for at flertallet i UFO-komiteen sikrer at vi kan fortsette planleggingen av nytt bygg til Griegakademiet. Det nye bygget vil ha stor betydning for lærings- og arbeidsmiljøet for ansatte og studenter, sier rektor Dag Rune Olsen.

Griegakademiet holder i dag til i gamle Nygård barneskole, et bygg som ikke er gunstig å drive med musikk i. Det har også stor innvirkning på studiehverdagen.

– Slik det er i dag går det ut over helsen til studenter og ansatte. Derfor ser vi fram til å fortsette arbeidet med planene om et topp moderne musikkbygg, fortsetter rektor Olsen.

Først inne så ute

Da statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i fjor høst var midler til det nye musikkbygget tatt ut. UiB foreslo derfor å finansiere deler av prosjekteringen selv. Heller ikke i høst var prosjektet prioritert da budsjettet for 2021 ble lagt frem. Nå har et flertall bestående av Frp, Ap, Sp og Sv sørget for at UiB kan stå for finansieringen selv og fortsette prosjekteringen i samarbeid med Statsbygg. 

– Dette er et viktig skritt i riktig retning for å få realisert det nye musikkbygget. Da vi ikke ble prioritert i høst, var jeg bekymret for at det skulle stoppe opp. Jeg er veldig glad for at komiteen landet på dette resultatet, sier Frode Thorsen, dekan ved fakultet for kunst, musikk og design ved UiB.

Tomten som ligger vedsiden av kunst- og designstudentene i Møllendal er eid av Statsbygg og fra sommeren er Bybanen ferdig med å bruke den. De har også forpliktet seg til å gjøre tomten byggeklar, Bergen kommune har regulert tomten til formålet og UiB er ferdig med sine prosesser.

– Nå ligger alt til rette for at vi skal komme raskt i gang. Vi mangler bare prosjektering og midler til å bygge, og jeg håper og tror at disse midlene kommer når vi er klare til å stikke spaden i jorda, sier Thorsen.

Studentparlamentet satt på løsningen

Da Martine Jordana Baarholm, nestleder i Studentparlamentet på UiB og fylkesformann i Vestland Fpu, fikk høre om kvaliteten på bygget der Griegakademiet holder til i dag, ønsket hun å bidra til en løsning. Hun tok derfor kontakt med Fremskrittspartiet sentralt. Partiet har fått med seg et flertall på at Universitetet i Bergen selv skal ta kostnadene, og at videre planlegging skal skje sammen med Statsbygg.

– Som en del av Studentparlamentet er det min oppgave å jobbe for en bedre studiehverdag for alle studenter ved UiB. Da jeg fikk høre om denne saken var jeg ikke i tvil om at noe måtte gjøres. Gjennom den posisjonen jeg har i Fpu tok jeg kontakt med stortingsrepresentant Helge André Njåstad som også ville være med å finne en løsning, sier Martine Jordana Baarholm.

– Jeg er glad for at Stortinget har kommet frem til en god løsning for UiBs ansatte og studenter, fortsetter Baarholm.