Hjem
Aktuelt
UiB Innsikt

By og land - ikke lenger hand i hand

UiB Innsikt
Det er mulig at arrangementet skal åpne opp for begrenset antall publikum, følg her for nærmere oppdateringer.
Foto/ill.:
UiB/Unsplash

Main content

På grunn av COVID 19 blir arrangementet digitalt på youtube.

Helt siden Stein Rokkan formulerte sin teori om de definerende politiske skillelinjer har konflikten mellom sentrum og periferi vært sentral i norsk politisk analyse, det er den fortsatt. Med et stadig sterkere distriktsopprør og kamprop mot en Oslo-elite stiller vi spørsmålene: 

  • Øker avstanden mellom folk i distriktet og storbyene?
  • Hva ligger bak Senterpartiets store fremgang?
  • Hva er distriktenes rolle i Norge i dag?

Debattleder:

Maria Handal - Studentersamfunnet i Bergen

Panel:

  • Anne Lise Fimreite, Professor, Institutt for sammenliknende politikk, UiB.
  • Håvard Haarstad, Professor, Senterleder @ Senter for klima og energiomstilling (CET)