Hjem
Aktuelt
Nyhet

Arqus Winter School om Europas rolle i klimakrisen

Klimarisiko og vitenskapens rolle er tema for en av Arqus-alliansens første undervisningsaktiviteter. Arqus Winter School arrangeres fra 22-.26. februar og er digital og åpent for alle.

Arqus Winter School 2021
Scott Bremer fra Senter for vitenskapsteori og Jakob Grandin fra Senter for klima- og energiomstilling (CET) under åpningen av Arqus Winter School.
Foto/ill.:
Andrea Magugliani, UiB

Hovedinnhold

- Klimakrisen er en global utfordring, men den påvirker hvordan vi agerer som samfunnsmedborgere og i enkeltbyer. Det er tema for Arqus Winter School 2021, sier stipendiat Jakob Grandin ved Senter for klima- og energiomstilling (CET).

Han har vært med på å utvikle seminaret, som er et samarbeid mellom de syv europeiske Arqus-universitetene. Selve vinterskolen er en del av kurset ARQUS220, men store deler av programmet er åpent for alle og kan følges via Zoom. CET og Senter for vitenskapsteori har samarbeidet om UiBs bidrag.

- Vi har med oss nesten 20 engasjerte forelesere fra ulike fagmiljø. Forelesningene holdes på et nivå som skal være forståelig uansett hvilket fag man selv har bakgrunn fra, forteller forsker Scott Bremer fra Senter for vitenskapsteori.

Tverrfaglige samarbeid

I løpet av uken vil deltakerne ta for seg Europas rolle i klimakrisen, ulike fremtidsscenarier og hvordan man best kan håndtere klimautfordringene. Foreleserne kommer fra en rekke ulike europeiske land, og også klimadirektør i Bergen kommune, Stina E. Oseland, deltar på en av dagene.

Scott Bremer mener at det tverrfaglige perspektivet gjøre vinterskolen ekstra interessant.

- Når vi ser på klimarisiko har ulike fagmiljøer på seg ulike briller. Vi må komme sammen og diskutere for å finne gode løsninger.

Han tror også at det er nyttig at forskere fra land som rammes ulikt møtes for å diskutere klimakrisen.

- For deltakerne fra Granada handler klimakrisen om hetebølger, mens her i Bergen er vi kanskje bekymret for jordskred. Det er veldig ulike situasjoner. Men ved å samles og å diskutere med utgangspunkt i at vi alle er europeere, så finner vi kanskje ut at situasjonene har fellestrekk. For eksempel må både Bergen og Granada ta hensyn til klimaendringene i byplanleggingen, og er avhengige av at forskningsmiljøene og beslutningstakerne samarbeider på en god måte, forteller han.

Akademia og krisene

Akademias plass i de store samfunnsutfordringene er et gjennomgående tema i Arqus-alliansen.

- Verden står foran en rekke store utfordringer. Vi står midt i en klimakrise, demokratiet kan være i fare mange steder, vi vil se store folkevandringer i årene som kommer og vi må lære å håndtere fake news og AI. Arqus-alliansen ser på hvordan vi i akademia skal forholde oss til de store utfordringene, sier Jakob Grandin

Arqus-alliansen ble stiftet i 2019 og skal utvikle fremragende høyere utdanning og forskning i Europa. Arqus er en av totalt 41 Europeiske universiteter-allianser som er valgt ut og finansiert av EU som en del av Erasmus+-programmet.

- Målet er å styrke utdanningen av kritiske og engasjerte globale medborgere. Det trenger vi i verden i årene som kommer, sier Grandin.