Hjem
Aktuelt
Kandidatundersøkelsen 2020:

UiB-utdanning fører til jobb

Nye tall fra Kandidatundersøkelsen viser at ni av ti personer som tar en mastergrad ved UiB har relevant jobb to år etter endt utdanning. - Gledelig, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

bilde av sydneshaugen skole
I Kandidatundersøkelsen er de som oppgir å ha relevant arbeid spurt om hvor lang tid det tok å få sin første jobb. I snitt fikk om lag halvparten av UiB-kandidatene tilbud om jobb før de var ferdige med eksamen.
Foto/ill.:
UiB.no

Hovedinnhold

- Rapporten viser at UiBs kandidater er høyst attraktive på arbeidsmarkedet. Det er særlig gledelig å se at de i større grad enn i 2016 og 2018 får relevant jobb raskt, og at tallene på de som arbeider ufrivillig deltid går ned, sier rektor Margareth Hagen.

Mandag 8. mars ble Kandidatundersøkelsen for 2020 lagt fram. Den er utført på oppdrag fra Sammen, og tar for seg studenter som avsluttet utdanningen sin ved UiB, NHH og HVL i løpet av 2018.

Forbedring fra 2018

Her står det å lese at 84 prosent av UiB-kandidatene er veltilpassede på arbeidsmarkedet. Dette er en forbedring på 7 prosentpoeng sammenlignet med 2018-undersøkelsen.

Hagen legger til at UiB har arbeidet målrettet med å styrke utdanningenes arbeidslivsrelevans, et arbeid som viser seg å bære frukter.   

UiB-grad fører til relevant jobb

Undersøkelsen avdekker også at studentene som har fullført en mastergrad, i større grad enn bachelorkandidatene raskt får relevant jobb.

Mens 69 prosent av bachelorkandidatene har relevant arbeid, gjelder dette 93 prosent masterkandidatene, og omtrent samtlige med 6-årig profesjonsutdannelse.

- Alle studenter har tidligere hørt uttrykket «utdanning lønner seg». Rapporten viser helt tydelig at en mastergrad ved UiB er et trygt valg for fremtiden. Kandidatene erfarer at de både har fått nødvendig fagspesifikk kompetanse og generelle ferdigheter som gjør dem rustet for oppgavene som venter arbeidslivet, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.