Hjem
Aktuelt
UiB et av få norske universiteter som tilbyr master i barnevern

Ny barnevernslov med krav om master

Regjeringen foreslår å innføre krav om barnevernsfaglig mastergrad for ansatte i barnevernet. I tillegg skal mastergradene få felles kompetansekrav.

Illustrasjon studenter som skriver notater
Krav om mastergrad i barnevern vil gjelde ansatte i barnevernstjenesten som skal utføre kjerneoppgaver, i tillegg til leder og stedfortredende leder.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Krav til kompetanse skal styrke kvaliteten på barnevernets arbeid, ifølge regjeringen

– Kompetanseheving er nøkkelen for å sikre god kvalitet i vurderingene og rettssikre beslutninger, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad da det nye lovforslaget ble lansert fredag 9. april.

Nye kompetansekrav for mastergrad i barnevern

I tillegg endres kompetansekravene i alle mastergradene i barnevern i Norge.

Professor Ragnhild Bjørknes på UiB leder KDs programgruppe for master i barnevern. Denne gruppen har utviklet en ny forskrift, som er en del av et stort nasjonalt utviklingsarbeid for alle helse- og sosialutdanningene (RETHOS).

Forskriften er førende og skal gi handlingsrom til fagutvikling. Samtidig skal den sikre at mastergradene innen barnevern i Norge får felles kompetansekrav og en minstestandard for kompetanse. I dag varierer dette mellom ulike institusjoner. Innholdet i mastergradene vil også få et annet fokus. 

– Utdanningsløpene må i større grad svare på behovene til praksisfeltet. Mastergradene skal i større grad rette seg inn mot ferdighetstrening, barnevernsfaglig kunnskap og juridisk kompetanse. Studentene skal også få mer kunnskap om hva som skjer på forskningsfronten. I tillegg skal de få bedre kliniske og praktiske ferdigheter til å kommunisere med utsatte barn og foreldre, sier Bjørknes. 

Må endre innholdet i UiBs mastergrad

UiB er et av få universiteter i Norge som tilbyr en mastergrad i barnevern. Når innholdet i den nye forskriften blir gjeldende, må også studieprogrammet i den eksisterende graden legges om etter de nye kompetansekravene. 

Til nå har UiB også tatt inn bachelorstudenter fra helse og sosialfeltet. Fra 2022 blir mastergraden bare åpen for de som har tatt bachelor i barnevern, etter en overgangsperiode.

– Det vil være en stor fordel for studentene som går videre fra bachelor i barnevern, fordi de får mer spisskompetanse og muligheter til å fordype seg i sitt fagfelt. De får også mer kontinuitet fra bachelor til mastergrad, sier Bjørknes.

Krav for master i barnevern

Krav om master i barnevern vil gjelde ansatte i barnevernstjenesten som skal utføre kjerneoppgaver, i tillegg til leder og stedfortredende leder. I tillegg må også sakkyndige, private som bistår barnevernstjenesten og personell som utreder omsorgssituasjonen til barn i alderen 0 til 6 år ha mastergrad. 

Den nye loven krever også bachelor for fagpersonell som ansettes på barnevernsinstitusjoner, mens institusjonsledere må ha relevant utdanning på masternivå.

Kompetansekravene skal først gjelde fra 2031. Frem til da vil det være en overgangsordning der masterkravet kan oppfylles gjennom en kombinasjon av utdanning og erfaring.