Hjem
Aktuelt
ARK-undersøkelsen

Fornøyde med ARK-undersøkelsen

Ledelsen ved Universitetet i Bergen er fornøyde med resultatene av årets ARK-undersøkelse, men ser samtidig områder som må forbedres.

Rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad
UiB-rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad er fornøyde med ARK-undersøkelsens resultater.
Foto/ill.:
Frøy Kathrine Myrhol, UiB

Hovedinnhold

ARK-undersøkelsen (Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse) ble gjennomført ved Universitetet i Bergen i ukene før påske, og mandag 19. april forelå resultatene.

– Jeg er veldig glad for at det er så gode resultater, og at vi også ser en positiv utvikling over tid. Overordnet for universitetets del kan vi se at arbeidsmiljøet ved UiB er godt, og at det jobbes aktivt med arbeidsmiljøet, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Her kan du se hele rapporten på UiB-nivå

Hun får støtte fra universitetsdirektør Robert Rastad, som er overrasket over at resultatene er så gode til tross for koronapandemien.

– Jeg er veldig imponert over at både ledere og kollegaer har klart å ivareta både hverandre og arbeidsmiljøet gjennom de krevende månedene vi har bak oss. At det overordnet for UiBs del er en så høy skår, og bedre enn ved tidligere undersøkelser, synes jeg er gledelig, sier Rastad.

Bred kartlegging

Temaene som er blitt kartlagt i ARK-undersøkelsen ved UiB er:

  • Den enkelte og jobben
  • Samspill ledere og medarbeidere
  • Kommunikasjon og medvirkning
  • Samarbeid og fellesskap
  • Håndtering av uheldige hendelser
  • Støtte, samspill og kultur
  • Jobbusikkerhet
  • Omstilling

Selv om Universitetet i Bergen jevnt over skårer høyt i undersøkelsen, er det også utfordringer med arbeidsmiljøet ved enkelte enheter.

– Vi vet jo at det er utfordringer enkelte steder, noe også dataene fra undersøkelsen viser. Det er mange og sammensatte årsaker til at resultatene varierer mellom enhetene, men gjennomgangene av ARK-undersøkelsen gir en god mulighet til å nettopp ta tak i utfordringsbildet som tegnes, sier Margareth Hagen.

Medarbeidersamtalen

En annen ting rektoren har lagt merke til, er at det er for mange som ikke har hatt medarbeidersamtale i året som er gått.

– Alle skal ha tilbud om medarbeidersamtale i løpet av et år og motta en innkalling til dette fra leder, men vi ser dessverre at færre enn seks av ti ansatte har hatt en slik samtale det siste året. Det er et punkt vi må fortsette å jobbe med i hele organisasjonen, sier hun.

I løpet av de kommende dagene og ukene skal alle enhetene ved Universitetet i Bergen få presentert resultatene for sin enhet. Etter hvert skal alle ansatte involveres i å finne tiltak som kan ivareta eller bedre arbeidsmiljøet.

– Det fine med ARK er at den gir oss noen gode data på hvordan situasjonen oppleves på de ulike enhetene. Men det som blir enda viktigere er å bruke disse dataene til å ta de gode samtalene om arbeidsmiljøet. Det er viktig at avdelinger, institutter og fakulteter nå ikke bare formidler resultatene, men bruker god tid på å gå gjennom resultatene, og jobber med å videreutvikle arbeidsmiljøet, sier Robert Rastad.

Totalt 2172 ansatte ved Universitetet i Bergen svarte på undersøkelsen. Det er en svarandel på 50,4 prosent. Det er en del under snittet for UH-sektoren på 67 prosent.

– Vi skulle gjerne ønsket en høyere svarprosent, for de gir et enda bedre bilde, men samtidig er det mange som har svart, og det er vi glade for, sier Rastad.