Hjem
Aktuelt
Arrangement

UiB på Arendalsuka: Norge som kyst- og havnasjon

Havet er i krise. Samtidig er det nettopp havet med sitt enorme potensiale som kan løse de utfordringene planeten står overfor som å møte verdens ressursbehov, skape arbeidsplasser og bidra til økonomisk og sosial utvikling. Men gjør vi de rette valgene og investeringene her hjemme i Norge?

Illustrasjon av person med utropstegn i snakkebobble og jordklode i bakgrunnen
Arrangementet Norge som kyst- og havnasjon vil finne sted på Statsraad Lehmkuhl under Arendalsuka, men du vil også kunne følge det digitalt.
Foto/ill.:
Margareth Haugen, UiB

Hovedinnhold

I januar 2021 gikk startskuddet for FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Norge er en havnasjon og har i alle år hatt havet som viktigste kilde til verdiskapning, sysselsetting og velferd.

Havet er i krise, og dette må vi ta på alvor. Samtidig er det nettopp havet med sitt enorme potensiale som kan løse de utfordringene planeten står overfor som å møte verdens ressursbehov, skape arbeidsplasser og bidra til økonomisk og sosial utvikling. Dette kan bare løses gjennom bærekraftig vekst i havnæringene lokalt og globalt. Dette tema var bakteppet for det internasjonale høgnivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, som la fram sin rapport like før jul i 2020.

Norge tar en lederrolle på hav internasjonalt. Hvorfor gjør vi det? Havpanelets rapport legger opp til å øke uttaket av sjømat seks ganger, og havbasert grønn energi med førti ganger, og legger opp til en strategi der vi skal bygge vern på vekst. Er alt dette mulig? Samtidig som Norge posisjonerer seg for en global lederrolle på hav, legges bygder og samfunn langs kysten ned. Norskekysten er rik på ressurser, men i økende grad fattig på folk. Som kyst- og havnasjon, gjør vi de rette valgene og investeringene her hjemme?

Sesjon 1: Rektor ønsker velkommen og digitalt gjesteinnlegg 

 • Rektor Margareth Hagen
 • Vladimir Ryabinin, Executive Secretary, The Intergovernmental Oceanographic Commission of Unesco 

Sesjon 2: Norge som havnasjon, næringspotensialer og begrensninger 

 • Lise Øvreås, professor og leder Ocean Sustainability Bergen, Universitetet i Bergen
 • Siri Kalvig, CEO, Nysnø Klimainvesteringer
 • Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte, Norges forskningsråd
 • Per Grieg jr., medeier, Grieg Gruppen, styremedlem, Grieg Maturitas og styreleder, Grieg Seafood ASA
 • Ole Rasmus Øvretveit, daglig leder, Initiativ Vest (moderator)

Sesjon 3: Politisk debatt om Norge som havnasjon 

 • Espen Barth Eide, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Jens Frølich Holte, statssekretær, Høyre
 • Silje Skjelsvik, daglig leder, Om i morgen
 • Bengt-Olav Berntsen, daglig leder, Haf Power Solutions
 • Kjetil H. Dale, programleder, TV2 (moderator)