Hjem
Aktuelt
UiB innsikt

UiB innsikt: Skeiv historie: Forskning i identitetens tjeneste?

Velkommen til Det humanistiske fakultets UiB innsikt-seminar, lørdag 23. oktober!

Skeiv historie: Forskning i identitetens tjeneste?
Skeiv historie er tema for HF-fakultetets UiB innsikt-arrangement.
Foto/ill.:
SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. Ukjent fotograf

Hovedinnhold

Velkommen til samtale om skeiv historie sett i lys av den humanistiske forskningen på identitetskategorier og identitetspolitikk!

Ved Det humanistiske fakultetet ved UiB foregår det nå et nybrottsarbeid knyttet til skeiv historie. Skeivt arkiv er etablert som en nasjonal ressurs for skeiv historie, og i disse dager starter også prosjektet Queerdom, et flerfaglig forskningsprosjekt om skeive liv i perioden 1842-1972.

Framveksten av denne forskningen har en interessant historie som kan være et inntak til å forstå viktige sider ved humanistisk forskning generelt, og humanistisk forskning på identitet og identitetskategorier som kjønn, seksualitet og rase spesielt.

Den skeive historien har røtter i bevegelsen for homofiles rettigheter, som unektelig hadde en vesentlig identitetsdimensjon, men også i teoritradisjonen queer theory, der en viktig dimensjon har vært en kritikk av troen på essensielle og faste kategorier og identiteter.

Så hvor står den skeive historien som identitetsprosjekt i dag? Hva er den skeive historien opptatt av? Vi trekker linjer helt tilbake til 1800-tallet, hvor humanistisk forskning på historie og filosofi langt på vei ble legitimert som en kilde til individuell og kollektiv identitet, til dagens debatt rundt identitet og identitetspolitikk.

Vårt panel består av:

Arrangør: Det humanistiske fakultet og UiB innsikt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Velkommen!

Interessert, men kan ikke komme? Her kan du se arrangementet på YouTube.