Hjem
Aktuelt
UiB innsikt

UiB innsikt: Universitetsmuseet: Brobygger mellom fortid og nåtid, mellom akademia og samfunn

Velkommen til Universitetsmuseet i Bergens UiB innsikt-seminar, lørdag 6. november!

Universitetsmuseet i Bergen
Universitetsmuseenes rolle er tema for Universitetsmuseet i Bergen sitt UiB innsikt-arrangement.
Foto/ill.:
Adnan Icagic

Hovedinnhold

Universitetsmuseenes samlinger utgjør en viktig forskningsinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt, og bevarer, beskriver, utforsker og problematiserer vesentlige deler av den norske kultur- og naturarv.

Du kan følge arrangementet på Youtube her.

Universitetsmuseene er også en sentral arena for forskningskommunikasjon, hvor forskningsresultater gjøres kjent og anvendelige i dialog med samfunnet. Denne kunnskapen gjør oss bedre i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer.

I så måte bygger universitetenes museer bro mellom fortid og nåtid, og mellom akademia og samfunn. Universitetsmuseene er derfor i høy grad orientert mot nåtid og fremtid.

Universitetsmuseene er viktige som akademiske institusjoner der kunnskap demokratiseres som utgangspunkt for en kunnskapsbasert offentlig samtale om og kritisk analyse av samfunnsutviklingen.

Dagens panel er som følger:

  • Marit Anne Hauan, tidligere direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø
  • Håkon Glørstad, museumsdirektør ved Kulturhistorisk Museum i Oslo
  • Henrik von Achen, direktør ved Universitetsmuseet i Bergen
  • Eli Hausken, leder av Avdeling for forskningskommunikasjon ved Universitetsmuseet i Bergen.

Marit Anne Hauan styrer ordet.

Arrangør: Universitetsmuseet i Bergen og UiB innsikt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!