Hjem
Aktuelt
The Development Learning Lab

Åpner nytt forsknings- og læringssenter for bedre resultater i utviklingspolitikken

Hva virker, hva virker ikke og hvorfor? Development Learning Lab, en ny satsing fra Universitetet i Bergen, CMI, Norges Handelshøgskole og SNF har ambisjon om å tette kunnskapshull og bidra til en mer effektiv bistand.

DLL
Ingvild Fossgard Sandøy (professor ved UiB) (fra v.), Ottar Mæstad (direktør ved CMI), Kjetil Bjorvatn (professor ved NHH), Espen Villanger (forskningsleder ved CMI) og Hilde Selbervik (forskningsleder ved CMI) er pådriverne bak Development Learning Lab og har utviklet konseptet, sammen med SNF (ikke med i bildet).
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Ulike regjeringer, mange frivillige organisasjoner samt en rekke andre bistandsgivere investerer hvert år enorme summer i utviklingsprogrammer. Men hvor effektive er egentlig disse programmene? Gir de de resultatene vi forventer?

Inspirert av et nyttig pilotprosjekt i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og det etiopiske forskningsinstituttet EconInsight Center for Development Research og flere måneder med intensiv planlegging lanserer CMI, UiB, NHH og SNF nå Development Learning Lab. Under åpningen i Universitetsaulaen 2. september stiller en rekke fremtredende stemmer i utviklingsdebatten, inkludert utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Stefan Dercon, professor i økonomisk politikk ved Universitet i Oxford og rådgiver for den britiske regjeringen.

Her kan du følge åpningen direkte fra klokken 14.00

Frembringe kunnskapsgrunnlag

– Med DLL responderer vi på et tydelig behov i utviklingsmiljøet, sier Espen Villanger, leder for det nye senteret og forskningsleder ved CMI.

– Ofte vet vi ikke om utviklingsprogrammer virker eller ikke - og heller ikke hvorfor. Ofte mangler utviklingsaktørene tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Gjennom arbeidet i DLL vil vi trekke ut det beste fra forskningen og gi gode råd om hva vi faktisk vet om effekten av ulike typer bistandsintervensjoner. Helt sikker kan man ikke være, men DLL vil forsøke å frembringe det best tilgjengelige kunnskapsgrunnlag om hva som virker og ikke virker og hvorfor. Vi vil utvikle tematiske læringsarenaer der forskere og utviklingsaktører kan treffes for å diskutere og lære både av hverandre og av det forskningen viser.

Den sentrale ideen bak DLL er å skape bedre kunnskap og læring i forhold til hvordan man skal nå FNs bærekraftsmål. DLL samarbeider med bistandsorganisasjoner og bidrar i et partnerskap fra idefasen av et program til etter programmet er avsluttet. Det å følge programmene over tid og designe forskningen i tett samarbeid med bistandsaktøren vil skape den beste og mest nyttige kunnskapen. Vi håper å bidra til at programmene blir utformet på en måte som gir de beste resultatene, det mest verdifulle læringsutbytte og som kan inspirere til nye måter å tenke på, sier Villanger

Den kunnskapen DLL-partnerne tilegner seg gjennom egen forskning må suppleres med kunnskap fra andre relevante prosjekter. Det å gå trekke ut lærdommer fra eksisterende forskning er helt avgjørende. Slike dypdykk inn i forskningens verden er det imidlertid få utviklingsaktører som har tid til.

Vil støtte utviklingsaktører

– Utviklingsaktører har sjelden tid til å fordype seg i den eksisterende forskningslitteraturen. DLL skal ikke bare sikre at den forskningen som allerede ligger der blir forstått, men også at den kommer til nytte i fremtidige prosjekter og programmer, sier Villanger.

– Vi bistår med å gjennomgå forskningslitteraturen, vurdere hvor pålitelig og relevant den er, og å hente ut lærdom til praktisk bruk.

Men innsamling og analyse av eksisterende forskning er ingen garanti for faktisk læring.

DLL ønsker å etablere læringsarenaer der aktører som jobber på liknende tematiske områder kan møtes. Læringsarenaene skal både være digitale og fysiske, der forskere, beslutningstakere og de aktørene som utfører bistandsarbeidet i praksis kan dele kunnskap og erfaring i trygge omgivelser.

Utspring i forskningsmiljøer

DLL oppskriften bygger på nært samarbeid gjennom hele prosjektsyklusen. Kunnskapsbehovene blir identifisert i kontinuerlig dialog med partnerne, som gjennom hele prosessen vil få tilbakemeldinger om hvordan de bør justere programmene sine for å lykkes best mulig.

DLL-initiativet har utspring i forskningsmiljøer med en imponerende track-record innen utviklingsforskning og evalueringer. CMI har scoret høyt i evalueringer, og Fair ved NHH og CISMAC ved UiB er begge sentre for fremragende forskning.

– Det er svært inspirerende for oss å få jobbe med et så imponerende lag av forskere og utviklingsaktører, sier Villanger. – Vi lærer av hverandre. Slik kan vi forhåpentligvis bidra til å nå FNs bærekraftsmål.