Hjem
Aktuelt
U-Multirank 2021

UiB med 14 toppkarakterer på ny rangering

UiB er rangert med flest toppkarakterer i landet på årets U-Multirank – og er inne blant topp 25 i verden i indeksen for internasjonalt samarbeid.

Universitetsmuseet
På årets U-Multirank er Universitetet i Bergen, som eneste norske institusjon, inne blant de 25 beste universitetene i verden på internasjonalt samarbeid.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen får toppkarakteren A på 14 kategorier i årets utgave av rangeringen U-Multirank. Det er fire opp fra i fjor – og flest toppkarakterer i landet. Samtidig er UiB som eneste norske universitet inne på verdens topp 25 universiteter i den nye indeksen for internasjonalt samarbeid.

Forskning, kunnskapsoverføring og internasjonalisering

-Det at vi får fire flere toppkarakterer enn i fjor, er veldig gledelig. Året før det igjen hadde vi 8 toppkarakterer, så det at vi nå er oppe på 14, viser stor fremgang på flere strategisk viktige områder, sier UiB-rektor Margareth Hagen, og viser til at UiB:

  • Innen forskning har fått A i fem av ti underkategorier.
  • Innen kunnskapsoverføring har fått A i fire av ni underkategorier.
  • Innen internasjonalisering har fått A i fire av seks underkategorier.

Hagen understreker at man som alltid bør ta visse forbehold når man vurderer betydningen av denne type rangeringer. Likevel mener rektoren den stigende kurven gir inspirasjon.

-Jeg er glad for å se at vi gjør det så bra innen områder som forskning, kunnskapsoverføring og internasjonalisering. Så tar vi samtidig med oss forbedringspunktene det blir pekt på i det videre arbeidet, sier Hagen.

2021-utgaven av U-Multirank dekker ni norske høyere utdanningsinstitusjoner, som representerer de fleste offentlige universiteter i Norge. 

Fire norske universiteter nådde mer enn ti toppkarakterer (A). Disse er Universitetet i Bergen (14), Norges idrettshøgskole (12), Norges biovitenskapelige universitet (12) og Universitetet i Oslo (12).

I et globalt perspektiv presterer norske universiteter spesielt sterkt innen internasjonal orientering, men også i kategorien forskning.