Hjem
Aktuelt
Rektoratet

Hun blir ny viserektor ved UiB

Benedicte Carlsen blir ny viserektor for forskning og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Bergen. Hun overtar etter viserektor Annelin Eriksen, som har bestemt seg for å gå ut av rektoratet for å prioritere mer tid til forskning.

Bilde av Benedicte Carlsen
Fra nyttår blir Benedicte Carlsen blir ny viserektor for forskning og internasjonale relasjoner.
Foto/ill.:
Ida Bergstrøm, UiB

Hovedinnhold

 Benedicte Carlsen blir ny viserektor for forskning og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Bergen. Hun overtar etter viserektor Annelin Eriksen, som har bestemt seg for å gå ut av rektoratet for å prioritere mer tid til forskning.  

Fra nyttår vil Benedicte Carlsen være en del av rektoratet. Hun får tittelen viserektor for forskning og internasjonale relasjoner.   

- Jeg synes at dette er den mest interessante rollen jeg har kunnet ha på hele universitetet. Jeg ble veldig glad da jeg ble spurt, sier Carlsen. 

Carlsen er i dag professor og instituttleder på institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) ved Det psykologiske fakultet ved UiB. Hun har hovedfag i sosialantropologi og PhD i helsetjenesteforskning. Hun har arbeidet som forsker og som forskningsleder innen en rekke tverrfaglige prosjekter.  

De siste årene har hun brukt mye tid på å forske på forskning: På vitenskapens samfunnsrolle, forskningskommunikasjon, og hvilke faktorer som fremmer kvalitet og kvalitetsutvikling.   

– Jeg ser fram til å kunne arbeide substansielt med dette sammen med rektoratet, sier hun.   

Hagen: Vil være en styrke for oss  

Rektor Margareth Hagen er svært tilfreds med å få Carlsen som kollega på Muséplass.  Ifølge Hagen har Carlsen en uttalt og klar interesse av å styrke rammevilkårene for den faglige virksomheten, noe som har er i tråd med rektoratets målsetning.   

- Vi er svært glade for å få med oss Benedicte i rektoratet. Hun er en kunnskapsrik og dyktig leder, som med sin brede og tverrfakultære bakgrunn har en stor bredde i sin kompetanse, sier rektor Margareth Hagen.  

Carlsen kommer inn i rektoratet etter at viserektor, Annelin Eriksen har besluttet å gi seg som viserektor for å lede prestisjefylt forskningsprosjekt og dedikere tid til forskningen.  

Eriksen: Måtte gjøre et veivalg 

Annelin Eriksen har parallelt med arbeidet i rektoratet vært aktiv som forsker, 

I vår fikk hun tilslag på søknaden om Frie Prosjektmidler (FriPro). Sammen med en kollega på Harvard skal hun få lede det prestisjefylte prosjektet «Teknologier for udødelighet: en studie av den menneskelige fremtid». Som følge av FriPro-tildelingen har det åpnet seg nye muligheter for samarbeid med partnere i USA. Hun er også en av de som har kommet gjennom nåløyet til andre søknadsrunde til ERC Consolidators Grant.  

I høst ble det klart at hun måtte gjøre et veivalg.  

- I tiden som kommer vil forskningen kreve mer av meg. Jeg har samarbeidspartnere, postdoktor og stipendiater som vil trenge at jeg er mer til stede, sier Eriksen.

– Det har vært et vanskelig valg å ta. Arbeidet i rektoratet er svært givende. Men nå har jeg fått noen muligheter som jeg ikke kan ta for gitt at vil komme igjen, sier Eriksen. 

Eriksen går tilbake til stillingen som professor ved Institutt for sosialantropologi hvor hun skal lede prosjektet som løper til 2025.  

Gode bidrag til rektoratets fagpolitiske arbeid 

Rektor Margareth Hagen er klar på at Eriksen vil bli savnet i rektoratet. Hagen takker samtidig Eriksen og berømmer henne for hennes viktige bidrag til rektoratets fagpolitiske arbeid. 

– Det har vært en glede å arbeide sammen med Annelin. Hun har en sjelden arbeidskapasitet og internasjonal kompetanse. Samtidig har jeg både forståelse og respekt for valget hun har tatt, sier Hagen.