Hjem
Aktuelt
Studiebarometeret 2021

UiB-studentene tilfredse, men fortsatt preget av pandemien

UiB-studentene trives godt på studiet de har valgt. Det viser Studiebarometerets tall fra 2021. Tallene er preget av pandemien og mye digital undervisning. 7 av 10 studenter oppgir at digital undervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning.

studentsenteret
Studentene ved UiB oppgir at de er tilfredse med studiekvaliteten, men at digital undervisning er mindre motiverende.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Tirsdag 8. februar la NOKUT frem de nye resultatene fra Studiebarometer-undersøkelsen. Undersøkelsen er sendt ut til 74.000 studenter ved norske høyskoler og universiteter med spørsmål om hvordan de opplever kvaliteten ved studiet sitt. En del spørsmål omfatter også i 2021 studentenes studiesituasjon under koronapandemien. Disse er i mindre grad sammenlignbare med koronaspørsmålene i 2020.

– Preget av pandemien

Prorektor Pinar Heggernes berømmer UiBs studenter og ansatte for den innsatsen og utholdenheten de har vist, gjennom en langvarig pandemi med mange tiltak og nedstenginger.
 
– Som i 2020 ble også 2021 et år preget av pandemien for studenter og ansatte. Vi merker at dette krever ekstra mye av oss. På tross av dette vil jeg berømme alle på UiB for den sterke innsatsen de legger ned i en vanskelig tid. Det står det stor respekt av, sier Heggernes.

Ved UiB rapporterer studentene størst tilfredshet med UiBs vurderingsformer og studieprogrammets evne til å inspirere. De rapporterer også at de er fornøyde med fysisk læringsmiljø og infrastruktur.  Samtidig viser undersøkelsen at nok et år med inngripende tiltak har preget studieåret negativt.

Tiltakene har rammet studentene hardt

– Smitteverntiltakene har også i 2021 rammet studentene våre hardt. Bergen er en av byene som har vært preget av ekstra lange perioder med strenge tiltak. Enkelte fakultet har hatt nesten all undervisning digitalt og spesielt emner med mange studenter måtte klare seg uten fysiske rom. Dette skyldes at de største undervisningslokalene var reservert for emner som kunne bruke disse med avstandskrav, og det var umulig å gjøre om på romfordelingen uten å endre timeplanen da gjenåpningen kom. Dette semesteret har vi derfor planlagt romfordelingen for full fysisk undervisning uten avstandskrav, noe som vi får stor glede av nå. Det innebærer at vi muligens må ty til digital undervisning i perioder, men så lenge avstandskravet kan fravikes så har alle emner mulighet til å gjennomføre undervisningen sin på ordinær måte, sier Pinar Heggernes.

Et av hovedspørsmålene i undersøkelsen dreier seg om overordnet tilfredshet med studieprogrammet. Ifølge Studiebarometeret er UiB-studentene godt fornøyd med kvaliteten på studieprogrammene de går på, med et gjennomsnitt på 4 (på en skala fra 1 til 5, der 5 er mest positiv).

– UiB har brukt mye ressurser på å legge om undervisningen til digitale flater både i vår- og i høstsemesteret. I likhet med det første pandemiåret har det også i 2021 vært krevende å håndtere skifter mellom fysisk og digital undervisning, selv om vi fikk god erfaring med dette i 2020. Vi gleder oss derfor over at UiB-studentene fortsatt er meget tilfreds med studiekvaliteten, sier Heggernes.

Lavt på tilknytning til arbeidslivet

Indeksene viser også at UiB scorer veldig lavt på praksis og tilknytning til arbeidslivet. Prorektor Pinar Heggernes understreker at pandemien ligger som en kontekst til det meste i undersøkelsen.

– Det er en del ting som er vanskeligere å få på plass når det gjelder tilknytning til omverdenen under en pågående pandemi, hvor samfunnet er mer lukket enn under normale forhold. Men vi ser tilbakemeldingene og jobber aktivt med dem fremover, sier hun.

Ved Universitetet i Bergen har 1765 studenter svart på Studiebarometer-undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 33 prosent. Mange av dem som svarte på undersøkelsen i 2021, gikk rett i nedstenging høsten 2020.