Hjem
Aktuelt
Æresdoktorforelesning ved Bergsveinn Birgisson:

Om historiefagets rolle og den akademiske diskurs

Velkommen til gjesteforelesning med forfatter og æresdoktor Bergsveinn Birgisson. Den islandske forfatteren skriver i spennet mellom forskningsformidling og skjønnlitteratur, og i foredraget diskuterer han de akademiske institusjonenes ansvar for å formidle historie til folk flest.

Bergsveinn Birgisson æresdoktor UiB
Bergsveinn Birgisson er en skjønnlitterær forfatter og norrøntforsker som formidler fagstoff på en nyskapende måte. Han blir utnevnt til æresdoktor ved UiB for sitt bidrag innenfor humaniora generelt, og det norsk-islandske kulturfelt spesielt,
Foto/ill.:
Helge Skodvin, UiB

Hovedinnhold

Hva er historiefagets rolle i formidling av historie til de brede samfunnslag, og hva er den akademiske institusjonens ansvar for formidling? Bør historikere først og fremst fokusere på grunnforskning og la andre drive med formidling og popularisering?

Universitetsledelsens æresdoktorkanditat Bergsveinn Birgisson vil i foredraget lufte tanker om akademisk diskurs, tonefall overfor leser og nødvendige formidlingsverktøy. Birgisson lover også rikelig med anekdoter. 

Formidler fagstoff på nyskapende måte

Bergsveinn Birgisson er en høyt anerkjent skjønnlitterær forfatter og norrøntforsker som formidler fagstoff på en nyskapende måte. Hans bidrag innenfor humaniora generelt, og det norsk-islandske kulturfelt spesielt, er enestående. 

I 1992 debuterte Birgisson som skjønnlitterær forfatter med diktsamlingen Íslendingurinn. Etter dette har det fulgt en rekke utgivelser, diktsamlinger, romaner, sakprosa og vitenskapelige bidrag. Den skjønnlitterære delen av forfatterskapet inneholder både historiske og moderne motiver og er oversatt til en rekke språk. Birgissons romaner har høstet stor internasjonal anerkjennelse, og særlig kritikerrost er romanen Svar við bréfi Helgu (Svar på brev frå Helga), et gjennombrudd som ble innstilt til Nordisk råds litteraturpris. Romanen er dramatisert for teater, og en film har planlagt premiere til sommeren.  

Bro fra middelalder til moderne tid

I 2008 tok Bergsveinn dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Inn i skaldens sinn Kognitive, estetiske og historiske skatter i den norrøne skaldediktingen. Her utvikler Bergsveinn en metode for å nærme seg mentaliteten i skaldekvadene, særlig «Ynglingatal».

En utgivelse som forener dyp faglig kunnskap med litterær innlevelse og kreativ formidlingsevne, er det sjangerutvidende verket Den svarte vikingen (2013). Mannen fra middelalderen (2020) tar opp 1600-talls historikeren og håndskriftsamleren Tormod Torfæus, og viderefører fokuset på personer som danner bro mellom middelalder og moderne tider i historiefaget. Bergsveinns foreløpig siste utgivelse er romanen Kolbeinsøy (2021).