Hjem
Aktuelt
WORLDWIDE UNIVERSITIES NETWORK

Store muligheter i globalt nettverk

Viserektor Benedicte Carlsen deltok i tidsrommet 22.-24. mai på sitt første møte i det globale nettverket Worldwide Universities Network (WUN). Hun tok med seg verdifulle erfaringer hjem og tanker om hvordan UiB skal jobbe med våre partnere globalt.

Viserektor Benedicte Carlsen på generalforsamling i WUN i Lausanne i mai 2022.
INTERNASJONALE RELASJONER: Viserektor Benedicte Carlsen lot seg imponere over debattene på generalforsamlingen til WUN-nettverket i Lausanne i mai 2022.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen, UiB

Hovedinnhold

Etter et par års pause grunnet koronapandemien, hadde Worldwide Universities Network (WUN) sin første generalforsamling siden 2019. Universitetsledere og koordinatorer samlet seg i Lausanne for å diskutere veien videre for WUN etter pandemien. Det var også første gang rektor Margareth Hagen og viserektor for globale relasjoner, Benedicte Carlsen, deltok.

Førstereis til WUN

Vi tok pulsen på WUN med den nye viserektoren.

– Det virket som en velfungerende organisasjon, der aktiviteter og møtevirksomhet har gått sin gang til og med gjennom to år med pandemi og dermed utskifting av en stor del av rektoratene i mellomtiden, sa Carlsen i sin umiddelbare reaksjon og fortsatte:

– Møtet viste tydelig det globale samholdet vi føler innen akademia, både når det gjelder pandemien, klima- og miljøkrisen og behovet for å få til mer rettferdig fordeling av utdanning og forskning på tvers av det globale nord og sør. Det vær lærerikt å diskutere hvordan vi sammen kan jobbe mot forbedringer på alle disse viktige problemområdene.

Viserektoren fremhever spesielt interessante diskusjoner om balansen mellom internasjonalisering og behovet for å redusere CO2-avtrykket blant akademikere.

– Flere europeiske universiteter har pålagt sine ansatte for eksempel å reise med tog, så sant det er mulig. Og på generalforsamlingen til WUN var det flere sentrale deltakere som var med oss digitalt. Denne diskusjonen er noe jeg gjerne vil følge opp ved UiB. Vi har allerede et mål om å redusere UiB sitt CO2-fotavtrykk med 10 prosent, men jeg synes godt vi kan bli mer konkrete på hva vi skal prioritere og ikke av reiser og utenlandsopphold.

Mulighetene i WUN må utnyttes bedre

Seniorrådgiver Bjørn Erik Andersen fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) har vært UiBs WUN-koordinator siden universitetet ble medlem av det globale nettverket. Generalforsamlingen i Lausanne var hans siste.

– WUN, et globalt nettverk av 25 ledende universiteter i 19 forskjellige land på 6 kontinenter, er en helt unik ressurs for UiBs internasjonale forskningssamarbeid. Å kunne gjøre store komparative studier og forskning på komplekse globale samfunnsutfordringer i samarbeid med høyt rangerte og internasjonalt anerkjente forskningsuniversiteter «worldwide», er en mulighet som har blitt for dårlig tatt vare på og benyttet av forskningsmiljøene, særlig unge forskere, her på UiB, reflekterer Andersen og fortsetter:

– WUN er et veldig dynamisk, innovativt, profesjonelt og resultatorientert nettverk som skiller seg positivt ut fra alle andre regionale/ internasjonale universitetsnettverk jeg har jobbet med opp gjennom årene.

Veteranen innen arbeidet med internasjonalisering på UiB merket seg spesielt to ting på årets WUN-generalforsamling som han mener det er spesielt viktig og relevant at UiB følger opp fremover.

– Det ene er hvordan WUN nå tenker seg å videreutvikle noen av de de store globale forskernettverkene gjennom en sammenkobling av flere store, interdisiplinære Global Challenge samarbeidsprosjekter. For eksempel det suksessrike «Climate Induced Migration» forskernettverket ledet av professor Andreas Neef på University of Auckland. Det andre jeg la merke til var at WUN Partnership Board nå var samstemt om å bringe inn utdanning som en ny, strategisk komponent i  WUN samarbeidet. WUN vil nå nedsette en pilotgruppe av interesserte personer fra WUN universitetene som skal se på hvordan disse kan samarbeide om å tilby sine studenter virtuelle kurser og programmer, koble undervisning og læring til WUN forskningsprosjekter og mye mer, sier han.

Ny WUN-koordinator på UiB

Seniorrådgiver Rosa Nogueira, også fra FIA, overtar snart som UiBs WUN-koordinator etter Andersen. I likhet med rektor og viserektor, deltok også hun for første gang på en WUN-generalforsamling.

– Mitt første inntrykk av WUN er veldig positivt. Dette var en fin anledning til å bli kjent med de andre universitetene og,  særlig for meg, til å bli kjent med de andre koordinatorene. Nå rett etter pandemien var det viktig at UiB var representert i alle WUN styringsgruppene med deltakelse fra både rektor og viserektor, sier Nogueira.

– Mange av disse universitetene tilhører relasjonsbaserte kulturer og da er disse fysiske møtene og sosiale øyeblikkene veldig viktige for å opprette relasjoner og empati som gjør kommunikasjonen lettere i det videre samarbeidet.

Også hun noterte en rekke områder som blir viktige for UiB å følge opp i sitt videre WUN-arbeid.

– WUN-styret pekte på en reorganisering av forskningstemaer i WUN, et større fokus på yngre forskere, karriereutvikling, doktorutdanning og mer målrettet arbeid mot policy og agendasetting. Alt dette blir relevant å følge tett opp og sikre at dette gjøres i praksis i nettverket. Både utvikling av forskningstemaer, kanskje integrering av de interesse gruppene om mental health and climate change and migration into globale utfordringer eller nye temaer, og fokus på yngre forskere er arenaer som våre forskere kan ha stor nytte av, sier den nye WUN-koordinatoren.

Tanker fra avtroppende koordinator

Den avtroppende WUN-koordinatoren, Bjørn Erik Andersen, gjør seg noen siste refleksjoner før han overlater roret på UiBs WUN-arbeid til Rosa Nogueira.

– WUN var et nytt bekjentskap for viserektor Benedicte Carlsen. Jeg håper hun så verdien og potensialet som ligger i WUN både for globalt forskningssamarbeid og for å posisjonere UiB internasjonalt gjennom flere av de viktige og aktive partnerskapene som WUN har etablert med f.eks. UNESCO, WHO, IOM, IPPC, m.fl. Den viktigste oppgaven for viserektor tror jeg vil være å arbeide internt på UiB for å institusjonalisere WUN og motivere/stimulere våre ledere og forskere på fakultetene til å engasjere seg aktivt i det globale WUN samarbeidet, sier Andersen avslutningsvis.