Hjem
Aktuelt
Havvind

Stortinget peker på UiB som havvindsentrum

Stortingets energi- og miljøkomité peker på Bergen som kunnskapssenter for flytende havvind.

Vindturbiner, illustrasjonsbilde
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Flertallet i komiteen mener det er et stort behov for å styrke det tverrfaglige kunnskapsgrunnlaget om havvind for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag innenfor bærekraftige rammer. 

Komitéens flertall viser til at en satsning på havvind er mer enn bygging av turbiner.

«Det må tas hensyn ressurskartleggingen (vindforholdene), plasseringen av vindparker i henhold til dette, ulike miljøaspekter og andre konsekvenser i forbindelse med både konsesjoner, utbygging og drift. For å få dette til mener flertallet at vi må satse på bred forskning og relevant utdanningstilbud innen havvindenergi, både ved ordinære studietilbud og etterutdanning.»

I sin innstilling peker flertallet i komitéen på behovet for et kunnskapssenter for tverrfaglig forskning. I sammenheng med dette nevner komitéen konkret Bergen Offshore Wind Centre (BOW) som et senter som bidrar til det tverrfaglige kunnskapsgrunnlaget. 

«Senteret har utgangspunkt i de sterke åtte fagmiljøene innen meteorologi og juridiske problemstillinger ved Universitetet i Bergen (UiB), men involverer nå også geologi (havbunnkartlegging), biologi, fysikk og teknologi, og informatikk (optimalisering)», skriver man i innstillingen.

– Regjeringens ambisjoner for havvind er store, vi skal bygge opp et helt nytt energisystem på størrelsen med den norsk vannkraften.  Da er det viktig at de også anerkjenner  behovet for et bredt kunnskapsgrunnlag for beslutningene som skal tas. For BOW håper vi at dette kan gi økt aktivitet omkring sentrale forsknings-spørsmål og at vi også kan bidra inn mot det utdanningsbehovet som satsningen medfører, sier Finn Gunnar Nielsen, direktør for Bergen Offshore Wind Centre.

UiB har et sterkt fokus på havvind på tvers av flere disipliner, og havvindsenteret BOW samler satsingen på havvind. Forskere fra mellom annet jus, biologi, informatikk, sammenlignende politikk og geovitenskap er involverte i senteret og sikrer en tverrfaglig tilnærming ingen andre institusjoner i Norge kan vise til.

Innstillingen fra energi- og miljøkomitéen kommer i tillegg til regjeringens uttale om at de skal satse på havvind i de neste årene.  Da annonserte regjeringen at de vil tildele konsesjoner for 30 GW havvind innen 2040. 30 GW vil gi nesten like mye strøm som dagens vannkraftproduksjon.