Hjem
Aktuelt
INTERNASJONALT SAMARBEID

Internasjonalt nettverksarbeid ga millionuttelling

Cecilie Svanes brukte såkornmidlene hun fikk fra WUN til å bygge et internasjonalt nettverk som i neste omgang førte til støtte fra EUs Horizon-program.

Professor Cecilie Svanes er blant UiB-forskerne som har hatt stor nytte av såkornmidler fra WUN til å etablere større forskningsprosjekter.
SÅKORNSUKSESS: Professor Cecilie Svanes er blant UiB-forskerne som har hatt stor nytte av såkornmidler fra WUN til å etablere større forskningsprosjekter.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for UiB

Hovedinnhold

I 2015 mottok professor Cecilie Svanes ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) såkornmidler fra det globale universitetsnettverket Worldwide Universities Network (WUN), der UiB har vært medlem siden 2004.

– Vi utviklet kontakt på tvers av faglige og geografiske grenser, noe som ga oss mulighet for å ha et pilotprosjekt som så har ledet til større prosjekt. Faktisk har vi en konkret hendelse 19. september, når Oskar Jogi fra Estland disputerer for sin doktorgrad, og som springer ut av pilotprosjektet WUN ga oss støtte til. Han har blitt veiledet i fellesskap fra University of Cape Town og UiB, i samarbeid med University of Southampton. Dette er bare ett av resultatene fra de ganske små såkornmidlene. I tillegg har vi sampublisert og søkt midler sammen, sier Svanes om støtten hun mottok fra WUN.

Forskning som takler globale utfordringer

Såkornmidlene, eller Research Development Fund (RDF), er en del av WUNs strategiske virksomhet for å skape forskerfellesskap på tvers av landegrenser og ofte disipliner. Dette henger sammen med nettverkets strategiske mål om å takle globale samfunnsutfordringer, noe som passer som hånd i hanske med UiBs strategiske prioriteringer.

– Mitt inntrykk er at disse midlene er relativt lite kjent blant UiBs forskere. WUNs såkornmidler kan gi et lite frirom for å utforske mulighetene for et stort, internasjonalt prosjekt, bygge nettverk og å jobbe godt opp mot en søknad, sier viserektor Benedicte Carlsen.

Bygger UiBs omdømme globalt

Selv om såkornmidlene er heller beskjedne – inntil 10.000 britiske pund (eller rundt 115.000 norske kroner etter dagens valutakurser) – mener Svanes at de har en funksjon langt utover dette. Ikke minst merker hun at midlene har vært omdømmebyggende, både for henne som forsker og for UiB. Selv opplevde hun å bli kontaktet av et medlem av det britiske parlamentet.

– Det har vært nyttig for meg å delta på ulike møter i WUN. For min del gjelder dette ikke minst WUN-nettverket InVIVO (tidligere In-FLAME), som har vært faglig nyttig og kontaktskapende på tvers av fagfelt og landegrenser. På et møte i Canada ledet jeg et symposium om helse på tvers av generasjoner, der tre av fire foredrag var fra WUN partnere, forteller den globale helseforskeren.

Fra småpenger til EU-millioner

Svanes peker også på at pengene hun fikk fra WUN ble anvendt for å bringe forskergruppen sammen, for slik å forberede større søknader. Sammen med bl.a. WUN-kollegene har Svanes siden sikret seg støtte gjennom EUs Horizon-program.

– Såkornmidlene har bidratt til gode samarbeid og faglig utvikling, samt pilotprosjekter, som igjen har vært viktig grunnlag i flere søknadsprosesser. Vi har sammen fått noen avslag og noen tilslag, fra Forskningsrådet- og EU-prosjekter. Forskere fra WUN-universitetet University of Southampton var sentral partner i EU ALEC-prosjektet og er sentral i et Toppforsk-prosjekt støttet av Forskningsrådet som pågår nå, sier Svanes.

Ny runde med såkornmidler

Nå er det en ny runde med såkornmidler og UiBs WUN-koordinator Rosa Nogueira håper at enda flere UiB-forskere oppdager mulighetene som ligger i dette globale nettverket.

– WUN er et eksklusivt nettverk av ledende og prestisjetunge forskningsuniversiteter i sine respektive land. Mange av dem scorer høyt på internasjonale rankinger og omdømme. WUN RDF såkornsmidler er inngangsdøren til nettverkene for forskerne fra medlemsuniversitetene, sier WUN-koordinatoren og fortsetter:

– Forskere fra UiB kan være med som partnere i så mange søknader som de vil, men dette er konkurransedyktige midler og hvert universitet kan bare levere to søknader som «leading institution». Søknaden er ikke omfattende og det har vært stor interesse fra UiB-forskere etter at utlysningen ble publisert. Vi håper derfor å motta gode søknader som kan nå opp i konkurransen og forsterke UiBs deltakelse i WUN.