Hjem
Aktuelt
Nyåpning

Juss-biblioteket åpnet igjen

Nylig åpnet det nyrenoverte juss-biblioteket offisielt. Med de fleste lov-tekster digitalisert, er det nå mer ledig areal studentene kan benytte. I tillegg til biblioteket er også fellesområdene i andre, tredje og fjerde etasje rustet opp.

Snoren klippes på det nye juss-biblioteket
– Resultater fra blant annet Shot-undersøkelsen viser viktigheten av fysiske areal som fremmer studentenes læring, trivsel, trygghet og tilhørighet, og som tilrettelegger for faglig og sosialt samvær, sa prorektor Pinar Heggernes under åpningen av biblioteket.
Foto/ill.:
Kim Andreassen, UiB

Hovedinnhold

Prorektor Pinar Heggernes understreket i sin åpningstale hvor avgjørende gode læringsarealer er for UiB og for at studentene skal gjøre det bra.

– Resultater fra blant annet Shot-undersøkelsen viser viktigheten av fysiske areal som fremmer studentenes læring, trivsel, trygghet og tilhørighet, og som tilrettelegger for faglig og sosialt samvær. Det er studentene våre som står i sentrum for utformingen av disse arealene, og det er flott å se at de er tatt i bruk fra første dag. Jeg må si jeg er imponert over hvor raskt man har jobbet med dette, både i beslutningsfasen og i gjennomføringsfasen, og hvor fint det har blitt!

Godt prosjekt

Eiendomsdirektør Kjartan Nesset fortalte at sjeldent hadde sett noen avdelinger på UiB bidra så sterkt økonomisk som Det juridiske fakultet har gjort.

– Det har vært et utrolig godt forprosjekt og byggeprosjekt der alle har jobbet mot felles mål. På biblioteket har faktisk alle vært involvert. Jeg må også trekke frem juss-studentene som har bidratt til prosjektet, og ikke minst Tor Erik Rasmussen og Kristina Kvareng Skorpen har hatt ansvaret for renoveringen fra EIA sin side, sa Nesset.

For interiørarkitekt Kristina Skorpen har prosjektet bydd på morsomme utfordringer. Å kombinere bibliotek med gode arbeidsplasser er ikke nødvendigvis alltid like enkelt.

– Det er som et puslespill som skal settes sammen. Man må lage varierte arbeidsplasser for studentene, vi skal få inn alle bøkene og fornuftig plassering i forhold til de forskjellige samlingene og ivareta bibliotekstjenesten. Arealer som kan brukes til formidling og undervisning er det også behov for. Stor tillit fra fakultetet og mange gode innspill fra studentene som har vært med fra begynnelsen til designfasen med farger og materialer har gjort arbeidet mye lettere, mener Skorpen. 

Oppgradering av fellesarealer

Ved siden av biblioteket er tidligere ubenyttede arealer i 2. 3. og 4. etasje blitt tatt i bruk til soner for studentarbeid og sosialt samvær. Der det før var gangareal og utdaterte pc-saler er det nå fleksible arealer som kan brukes til både stille-arbeid og diskusjoner.

Dekan på Juridiske fakultet Knut Harald Søvig sier han var litt usikker på om de ny-oppussede fellesarealene ville bli noe særlig brukt, men at han ble positivt overrasket.

 – Jeg trodde folk heller ville bruke de gamle lesesalene enn de nye sonene, men det er veldig bra å se at de er godt brukt og å se diskusjonene som kommer når studentene møtes i disse arealene. Jeg er veldig fornøyd, og ser frem til videre samarbeid med blant annet EIA, vi har nemlig flere ting som kan bli enda bedre, smiler Søvig.

Alle fakultetsbibliotekene er ferdig renoverte.

Bibliotekdirektør Maria-Carme Torres-Calvo er også svært fornøyd med hvordan juss-biblioteket har blitt, og forteller at studentene var tilbake i biblioteket i det øyeblikket dørene åpnet igjen.

– Jusstudenter er tydeligvis en hardtarbeidende gjeng, det har vært yrende liv her siden den dagen vi gjenåpnet. Jeg er også spesielt fornøyd med hvordan samhandlingen har vært i dette prosjektet, og måten studentrepresentantene er dratt inn som brukerrepresentanter. Vi tilstreber god samhandling og studentfokus i alle arealprosjekter, men her synes jeg man har fått det til på en spesielt god og smidig måte.  

Åpningen betyr også at biblioteket kan være fornøyd med at alle fakultetsbibliotekene nå er oppgraderte etter at renoveringsprosjektet for dem ble satt i gang i 2015.

– Når vi feirer dette nye biblioteket i dag, så feirer vi også en veldig viktig milepæl for UB. Nå har vi faktisk fornyet alle våre fakultetsbibliotek, selv om vi aldri blir helt ferdig med å forbedre våre arealer, sier Torres-Calvo