Hjem
Aktuelt
Nyhet

Avslutter forhandlinger om OUC-samarbeid

UiB kommer ikke til å fortsette forhandlingene med Ocean University China (OUC) om et felles marint forskningssenter.

Universitetet i Bergen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Etter at en intensjonsavtale ble inngått med OUC i 2018, har det vært søkt å finne realiserbare rammer for et samarbeid med det kinesiske universitetet om et felles marint forskningssenter, Sars Fang.

- Vi har kommet frem til at vi ikke kan ferdigstille et institusjonelt samarbeid med OUC. Konklusjonen er basert på at UiB per i dag ikke har et fakultet eller senter som er i en posisjon til å delta i Sars Fang- samarbeidet, sier rektor Margareth Hagen. OUC er underrettet om at UiB avslutter forhandlingene.

- Det har tatt tid å komme til denne beslutningen, noe vi har beklaget ovenfor OUC, men for oss har det vært viktig å ikke forhaste oss i dette arbeidet. Vi har brukt den tiden som var nødvendig i vurderingen av å eventuelt skulle inngå en bindende samarbeidsavtale med det kinesiske universitetet, sier Hagen og peker på at selv om UiB som institusjon har valgt å ikke gå videre med intensjonsavtalen, betyr det ikke at UiB ikke vil støtte akademisk- og forskersamarbeid med OUC.