Hjem
Aktuelt
ONE OCEAN EXPEDITION

Bærekraftig havutdanning på jordomseiling

Studenter, forskere og forelesere møttes da Statsraad Lehmkuhl og One Ocean Expedition besøkte Cape Town. Her diskuterte de hvordan bærekraftsmålene best kan innpasses i fremtidens havutdanning og hvordan universiteter kan tilby dette.

Participants SDG14 event in Cape Town as part of the One Ocean Expedition.
ALLE PÅ DEKK: Her er deltakerne på seminaret arrangert av UiB, universitetsnettverket IAU og partnere samlet på dekket til Statsraad Lehmkuhl da jordomseilingen One Ocean Expedition la til kai i Cape Town.
Foto/ill.:
UiB / IAU

Hovedinnhold

I tre dager diskuterte mer enn 30 studenter, forskere og forelesere hvordan fremtidens havutdanning kan og bør transformeres i lys av 2030 Agendaen og bærekraftsmålene. Det hele skjedde i regi av det globale universitetsnettverket International Association of Universities (IAU) og Universitetet i Bergen (UiB) da One Ocean Expedition (OOE) besøkte Cape Town i Sør-Afrika.

Deltakerne kom blant annet fra en havklynge UiB leder på vegne av IAU, med spesiell vekt på bærekraftsmål 14 – livet i havet. I tillegg deltok andre partnere, herunder fra FILAMO prosjektet, som er støttet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gjennom rammeprogrammet INTPART. UiBs deltakelse på OOE etappen fra Maputo til Cape Town og UiBs deltakelse i Cape Town ble finansiert av FILAMO.

Diskuterte fremtidens havutdanning

Første dag av seminaret fant sted på dekk om bord på seilskuten Statsraad Lehmkuhl i Cape Town havn. Seminarleder og UiB professor Øyvind Fiksen var vert for arrangementet.

- I tre dager skal vi samles her i Cape Town for å diskutere hvordan vi kan få høyere utdanning i havfagene og bærekraftsmålene til å henge mer sammen, sa Fiksen som del av sitt åpningsinnlegg og fortsatte:

- Vi vil få presentert eksempler på ny og innovativ utdanning fra ulike deler av verden, inkludert UiBs bidrag med studentaktiv læring gjennom vårt unike semester om bord på Statsraad Lehmkuhl da hun krysset Stillehavet.

Diskuterte FNs havforskningstiår

IAUs generalsekretær Hilligje van’t Land fulgte opp da hun presenterte konseptet bak IAU og UiBs felles løft i Cape Town.

- I løpet av våre dager i Cape Town skal vi diskutere nødvendige transformasjoner innen høyere utdanning, vårt lange og tette samarbeid med UiB om bærekraftsmål 14 og hvordan vi alle kan engasjere oss enda mer i FNs havforskningstiår, sa hun.

Norges ambassadør i Sør-Afrika, Gjermund Sæther, besøkte også seminardeltakerne om bord og ønsket deltakerne velkommen til Cape Town. Han fortalte om de tette båndene mellom Norge og Sør-Afrika, to sterke sjøfartsnasjoner. Videre pekte han på at nettopp derfor er det så naturlig at One Ocean Expedition besøker Cape Town for å styrke disse forbindelsene.

Bærekraftig utvikling inn i høyere utdanning

Hilligje van’t Land var også moderator på dag to. Da sto en transgressiv sesjon på programmet kalt «Teaching ocean science and SDGs in higher education».

- Jeg ser frem til å høre eksempler på tvers av ulike av våre klyngeledere for flere av bærekraftsmålene og øvrige deltakere, for å få gode eksempler på transformative og nyskapende læremetoder i høyere utdanning, sa hun.

Åpningen hennes ble fulgt av presentasjoner fra UiB-forsker Sehoya Cotner, Heila Lotz-Sisitka fra Rhodes University og Robert “Bob” Manteaw fra University of Ghana. Cotner er også vitenskapelig leder for bioCEED, UiBs og Vestlandets første Senter for fremragende utdanning (SFU).

På dag tre delte seminardeltakerne seg i grupper for å se på hvordan man kan gjennomføre nye utdanningstiltak for en bærekraftig utvikling i praksis.