Hjem
Aktuelt
Nyhet

Universitetsmuseets kulturhistoriske museum stenges

Kulturhistorisk museum stenges og totalrehabiliteres for å møte dagens krav til sikkerhet og til et moderne museumsbygg. I mellomtiden vil publikum få oppleve utstillinger fra Universitetsmuseets kulturhistoriske samlinger blant annet i museets naturhistoriske bygg.

Universitetsmuseet, Kulturhistorie. Museumsbygget.
Styret ved UiB har vedtatt at Universitetsmuseets kulturhistoriske museum skal stenges på ubestemt tid frem til det er totalrenovert.
Foto/ill.:
Adnan Icagic, Universitetsmuseet i Bergen

Hovedinnhold

– Bygningen som huser de kulturhistoriske samlingene stod ferdig i 1927 og er totalfredet. Da museet ble bygget var kravene helt andre til brannsikring, klima og tilgjengelighet. Vi har utført flere tiltak for å bedre forholdene, men ser nå at det ikke er tilstrekkelig for å holde bygget åpent, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

Nødvendig med totalrehabilitering

Tilstandsvurderinger de siste årene har vist at bygget har flere bygningsmessige avvik. 

I perioden 2020-2021 har det blitt gjennomført flere tiltak, som utskiftning av brannalarmanlegg og fornying og forsterking av brannslukkeutstyr, i tillegg til bemanning i alle etasjer.

Av hensyn til sikkerheten til besøkende, ble bygget midlertidig stengt fra mai 2022. Nå har styret ved Universitet i Bergen vedtatt at museet skal holdes stengt frem til det er totalrehabilitert. En totalrehabilitering av museumsbygget krever statlig finansiering. 

– De klimatiske forholdene i det snart 100 år gamle bygget er ikke bra for gjenstandene våre. Konservering og sikring av disse verdifulle objektene vil ta tid. Av sikkerhetsmessige årsaker kan dette arbeidet ikke gjennomføres mens museet er åpent for publikum. Når museet nå stenger vil vi umiddelbart kunne starte denne sikringen av kulturarven for fremtiden, sier museumsdirektør Kari Loe Hjelle.

Uvurderlig kirkekunst

Universitetsledelsen er opptatt av at befolkningen skal ha tilgang til samlingene selv om museumsbygget må stenges.

– Samlingen vår er unik i Europa og er en uvurderlig del av vår felles kulturarv. Planen er blant annet å bruke tredje etasje av Universitetsmuseets naturhistoriske museumsbygg sentralt på høyden til midlertidige kulturhistoriske utstillinger i perioden bygget er stengt, forteller rektor Margareth Hagen.

I samlingene til museet finnes det blant annet en rekke spektakulære altertavler fra middelalderen.

–Vi har også omfattende arkeologisk materiale med en av verdens største samlinger av gjenstander fra vikingtiden. I tillegg forvalter museet store etnografiske samlinger og vakre objekter fra den norske folkekulturen, sier museumsdirektør Kari Loe Hjelle.

Nå jobber museet for å finne måter å vise frem samlingene selv om bygget er stengt.

– Stenging av dette museumsbygget vil være et stort savn for byen, men vi skal komme styrket tilbake og vi skal sørge for at kulturarven vår ikke blir glemt i mellomtiden. Gjennom skiftende utstillinger og på digitale flater vil skal våre forskere, konservatorer og formidlere prøve ut nye måter å drive formidling på som vil komme til nytte i et nyrenovert museumsbygg, sier Hjelle.