Hjem
Aktuelt
Rokkan-bokprisen 2022

Vineeta Yadav tildeles årets Rokkan-bokpris

Vineeta Yadav tildeles Rokkan-bokprisen 2022 for boken «Religious Parties and the Politics of Civil Liberties».

Rokkan Prize 2022
Vineeta Yadav mottar Rokkan-bokprisen 2022 for sin bok «Religious Parties and the Politics of Liberties».
Foto/ill.:
Universitetsbiblioteket i Bergen / Aleksandra Sznajder / Oxford University Press

Hovedinnhold

– Boken er svært påvirket av Rokkans tverrfaglige tilnærming til komparativ politikk, og jeg er veldig beæret over å bli anerkjent for mitt bidrag, sier Vineeta Yadav, som er førsteamanuensis ved Penn State College of Liberal Arts i USA.

Rokkan-bokprisen er et samarbeid mellom International Science Council (ISC), European Consortium for Political Research (ECPR) og Universitetet i Bergen og deles ut til komparativ, samfunnsvitenskapelig forskning. Prisen er på 50 000 kroner og den er sammen med Holbergprisen den mest prestisjefylte interdisiplinære prisen innen samfunnsvitenskapene i verden. 

I sin begrunnelse berømmer juryen Yadavs originalitet, grundighet og innovasjon i studiet om hvordan religiøse partier påvirker sivile rettigheter, og trekker frem boken som et substansielt og betydningsfullt tilskudd til komparativ samfunnsforskning. 

I Rokkans ånd

– Boken er komparativ, teoretisk og metodologisk innovativ forskning av høy klasse. Dette er forskning i Rokkans ånd og en stor inspirasjon for alle innenfor sammenliknende politikk og komparativ samfunnsforskning, sier Instituttleder ved Institutt for sammenliknende politikk, Leiv Marsteintredet.

«Religious Parties and the Politics of Liberties» drøfter hva som skjer med sivile rettigheter i land med religiøse regjeringer og muslimsk flertallsbefolkning. Juryen fremhever at boken er tverrfaglig og i forskningsfronten innenfor flere grener av samfunnsvitenskapene.

Yadav selv trekker frem Stein Rokkans tverrfaglighet og hans forskning på partidannelse, demokratisering som en stor inspirasjon.

Fremvekst av religiøse partier

– Et av de mest slående politiske fenomenene de siste fire tiårene er fremveksten og suksessen til religiøse partier i demokratier og autokratier – på tvers av trosretninger og i alle regioner i verden, men spesielt i land med muslimsk majoritet, sier Yadav.

Boken identifiserer felles motiver og begrensninger som påvirker valgene og retningen til religiøse partier globalt. 

– Jeg fokuserer på sivile rettigheter fordi de er selve kjernen i det som kjennetegner et velfungerende demokrati, sier Yadav.