Hjem
Aktuelt
Nyhet

Universitet i Bergen og Digital Norway med stort kompetanseløft på data: - Dette kurset bør alle i næringslivet ta

Å forstå data og den digitale verden er kritisk for å delta i arbeidslivet fremover. Med Datareisen blir denne kunnskapen nå tilgjengeliggjort på en ny og engasjerende måte for bredden av norsk næringsliv.

Skjermbilde av Datareisen.no
Universitetet i Bergen og Digital Norway har utarbeidet Datareisen.
Foto/ill.:
datareisen.no

Hovedinnhold

Datareisen er en ny storsatsning på et kunnskapsløft om data og den digitale verden. Kurset er utviklet av Digital Norway og Universitetet i Bergen og er nå tilgjengelig på datareisen.no. 

– Her kan alle få en grunnleggende innføring i bruken av data, med godkjentstempel fra Universitet i Bergen, sier Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway. 

Hun får støtte fra prorektor ved UiB, Pinar Heggernes. 

– Dette passer veldig godt med fokuset på digital forståelse, kunnskap og kompetanse Universitetet i Bergen setter for våre utdanninger og alle våre studenter. Siden 2022 har UiB tilbudt en pakke med små fleksible emner som dekker ulike tema innen digital kompetanse som algoritmer, programmering, IKT-sikkerhet, kunstig intelligens, GDPR og personvern, dataanalyse, osv. Disse kursene er tilgjengelig for alle studenter på alle nivå uavhengig av studieprogram.

DNB: stort behov

– Å finne innsikt og verdi i data er ikke så langt unna som man tror. Dette kurset vil være med på å tilgjengeliggjøre denne kunnskapen og disse ferdighetene for alle, sier konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen. 

Smart bruk av data og digital teknologi kan fremstå fjernt og utilnærmelig for dem som mangler forståelse og ferdigheter rundt det. Men dette er egentlig mer håndfast og konkret enn mange har inntrykk av, mener Braathen. Det gjelder bare å vite hvor en skal begynne. 

– Vi opplever at det er utrolig krevende for de små og mellomstore bedriftene å forholde seg til omfanget av dette. Dette er jo ikke sånn vi lærer på skolen. Det vi trenger nå er en type kompetanse, som også må gjøres tilgjengelig for mange flere enn før, sier konsernsjefen.

NHO-sjefen: – Mange sliter med å holde tempo

– Det begynner å bli et bekymringsfullt stort gap mellom de som henger med på den digitale transformasjonen, og de som sliter med å koble seg på eller holde tempoet oppe, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Almlid og NHO er opptatt av at både hver enkelt virksomhet og Norge som nasjon skal se verdien i data.

– Våre undersøkelser viser at veldig mange av våre medlemsbedrifter mangler kompetanse knyttet til data. Men det er også gledelig å se at en stor andel av medlemmene våre sier at dette er noe de ønsker å bruke tid og ressurser på, for å få sine medarbeidere opp på et annet nivå. Så dette heier vi på, og det er noe vi kommer til å anbefale våre medlemmer å benytte seg av, sier Almlid om Datareisen. 

– Vellykket samarbeid mellom akademia og næringsliv 

– Det er blitt sagt av mange, at data er det nye gullet. Med en økende mengde av digitale data, følger det med et stort behov for økt kunnskap om «data literacy». Altså evnen til å forstå og tenke kritisk rundt data og dens bruk, sier Barbara Wasson. 

Hun er professor og direktør ved Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) ved Universitetet i Bergen (UiB) og leder det faglige teamet som har jobbet med Datareisen hos UiB.

– Etter å ha forsket på læringsanalyse og data literacy i flere år har vi sett at det mangler kunnskap om hva data er, hvor data kommer fra, hvordan data brukes hos de fleste – og hvordan det må utvikles kunnskap om alt dette. Vi ser også behovet for en form for standardisering, sier hun. 

– Sammen med Digital Norway fant vi raskt en felles motivasjon for å øke en slik kompetanse i befolkningen, sier Wasson.

Avgjørende med tilgjengelig kompetanse for alle

Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Sveinung Skule, trekker frem Datareisen som et vellykket og inspirerende samarbeid mellom akademia og næringsliv:

– Det er både spennende og gledelig hvordan fokuset på økt samarbeid mellom akademia og næringsliv resulterer i så konkrete, etterspurte og åpne satsinger som det UiB og Digital Norway sammen har fått til, sier Skule. 

– Å gjøre etterspurte kompetansetilbud tilgjengelig for både samfunnet som helhet og for bredden av næringslivet er en viktig del av samfunnsoppdraget til universiteter og høyskoler. Jeg ser frem til å følge dette arbeidet videre, sier direktøren i HK-dir.

Datareisen er åpent og gratis tilgjengelig for alle som ønsker det, på datareisen.no.