Hjem
Aktuelt
Nyhet

Får Holbergprisen for forskning på miljøkonflikter

14. mars ble det kunngjort at Holbergprisen 2023 tildeles den katalanske forskeren Joan Martinez-Alier for hans arbeider innen økonomi, politisk økologi og miljørelatert urettferdighet. Nils Klim-prisen går til danske Simona Zetterberg-Nielsen.

Vinnere av Holbergprisen og Nils Klim-prisen.
Joan Martinez-Alier og Simona Zetterberg-Nielsen ble 14. mars tildelt henholdsvis Holbergprisen og Nils Klim-prisen.
Foto/ill.:
Foto: Joan Vidal / Lars Kruse, AU Foto.

Hovedinnhold

Holbergprisvinneren er professor emeritus ved Institute of Environmental Science and Technology, Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). Martinez-Alier vil motta prisen under en seremoni i Universitetsaulaen i Bergen den 8. juni.

Holbergprisen 2023

Offentliggjøringen av Holbergprisen 2023 til Joan Martinez-Alier fant sted i Universitetsaulaen i Bergen.

Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Menneskesentrert økonomi 

Martinez-Alier er kjent for å kritisere rådende økonomisk teori og den dominerende forståelsen av økonomisk vekst. Han har en fremstående posisjon både som fagperson og offentlig intellektuell innen den stadig voksende bevegelsen for agroøkologi og «nedvekst». Nedvekst innebærer en reduksjon av globalt forbruk og produksjon, hvor sosial og miljømessig velferd erstatter BNP som et mål på velstand.

- I min forskning vil jeg vise hvordan økonomisk vekst, endring i strømmen av energi og materialer i økonomien og økende miljørelatert urettferdighet er ulike sider av samme sak, sier prisvinneren.

- Mitt hovedanliggende er å synliggjøre de mange miljøkonfliktene i verden.

Kartlegger konflikter 

Martinez-Alier har blant annet vært sentral i å utvikle «The Environmental Justice Atlas», som dokumenterer kamper for miljø og rettferdighet på verdensbasis.

- Vi er snart oppe i 4000 unike oppføringer av miljøkonflikter verden over, sier han.

Flere konflikter fra Norge er med på listen, for eksempel de som dreier seg om vindkraftanlegget på Fosen, utbyggingen av Alta-vassdraget og klimasøksmålet for å forhindre oljeboring i Arktis.

- Martinez-Alier utmerker seg ved sin særegne evne til både å forutse og kontinuerlig engasjere seg i de sammenfiltrede, globale utfordringene som fattigdom, klimaendringer og matsikkerhet utgjør. Han er utvilsomt en høyst verdig mottager av Holbergprisen, sier lederen av Holbergkomitéen, Heike Krieger.

Nils Klim-prisen til forsker på romanens historie 

Den danske forskeren Simona Zetterberg-Nielsen vil motta årets Nils Klim-pris. Prisen er verdt kr. 500.000 og tildeles hvert år en yngre forsker som har utmerket seg innen Holbergprisens fagområder. Prisvinneren må være fra eller i et nordisk land og under 35 år gammel ved nominasjonsfristens utløp.

Holbergprisen 2023

Simona Zetterberg-Nielsen er mottaker av årets Nils Klim-pris.

Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Zetterberg-Nielsen er lektor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus Universitet, og hun er blant annet medlem av Det Unge Akademi under Det Danske Videnskabernes Selskab. Hun mottar prisen for sin forskning på romanens historie, narratologi, og fiksjonalitet, det vil si hvordan litteraturen relaterer seg til levd virkelighet og til individuelle og sosiale erfaringer.

Det virkelige og det oppfunne 

- De viktigste funnene i min forskning er at kategoriene fakta og fiksjon, slik vi forstår dem i dag, ble til rundt 1700-tallet, og at romanen i den sammenheng var den første fiksjonssjangeren som oppstod, sier hun.

- Min forskning viser utviklingen av vår evne til å kommunisere om det oppfunne og spesielt hvordan dette i Danmark ble til en romansjanger som tjente både som underholdning og opplysning.

Zetterberg-Nielsen mener at Nils Klim-prisen er særlig viktig fordi det er få priser for forskning innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Vitenskap og hverdagskommunikasjon 

- Zetterberg-Nielsen påpeker hvordan fiksjonalitet også spiller en viktig rolle i hverdagskommunikasjon», sier Nils Klim-komitéens leder Ástráður Eysteinsson, - og hun har nå rettet fokus mot hvordan begrepet også angår vitenskapene.

Han legger til: 

- Hennes imponerende vitenskapelige arbeid belyser dessuten en av vår tids sentrale utfordringer, nemlig hvordan menneskehetens tekniske kommunikasjonsmåter bare vokser i omfang og uberegnelighet.