Hjem
Aktuelt
Nyhet

Det UiB-ledede Barnevernsutvalget overleverte sin rapport

— Det handler om statens inngrep i familier, sier leder av Barnevernsutvalget og professor ved Universitetet i Bergen, Marit Skivenes. Mandag 20. mars overleverte hun rapporten til barne- og familieminister, Kjersti Toppe.

Kvinne med langt, brunt hår ser inn i kameraet. Bildet er tatt et sted på høyden i Bergen.
Professor Marit Skivenes ved Institutt for politikk og forvaltning har ledet Barnevernsutvalget.
Foto/ill.:
Daniel Nygård / UiB

Hovedinnhold

Mandag 20. mars kl. 13.00 kom Barnevernsutvalget med sine anbefalinger til barne- og familieminister, Kjersti Toppe. Se opptak fra framleggelsen her.

Målet for utvalget har vært å utrede tiltak for å bedre rettssikkerheten i alle deler av barnevernet, fra undersøkelsesfasen til ettervernsfasen. 

Utfordrende tematikk

I to år har 14 personer jobbet med dette. De har blitt ledet av professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Marit Skivenes, som er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning. 

— Dette er en kjempeviktig tematikk – som er utfordrende. Det handler om statens inngrep i familier. Det betyr at det ikke er enkle avgjørelser som skal tas. Dette handler gjerne om mennesker i utsatte og vanskelige livssituasjoner, sier Skivenes.
Dekan ved UiBs juridiske fakultet, Karl Harald Søvig, har vært nestleder for Barneversutvalget. 

Et bakteppe for arbeidet til Barneversutvalget har vært at Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) har dømt Norge for brudd på menneskerettighetene. I mandatet til Barnevernsutvalget heter det at avgjørelsene utfordrer legitimiteten og tilliten til det norske barnevernsystemet. 

— Barndommen er kort

Marit Skivenes trekker fram at det ikke alltid er lett å dokumentere eller å få tydeliggjort hva problemet er når barn lever i en familie som er skadelig for dem. 

— Dette er en grunnleggende utfordring for rettssikkerheten i barneverssystemet, som vi prøver å si noe om i vår utredning.
Hun forteller at det svært viktig at saker blir riktig og grundig etterprøvd. Men barndommen er kort. 

— Man kan ikke holde på i årevis med prøving og feiling. Det er derfor svært viktig at det som gjøres er riktig første gang, sier hun. Til det trengs et høykompetente beslutningstakere.