Hjem
Aktuelt
Nyhet

Fraråder TikTok og Telegram 

UiB følger anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med hensyn til bruk av TikTok og Telegram, og fraråder at disse applikasjonene installeres på tjenesteenheter. 

Illustrasjonsfoto TikTok på telefon.
UiB følger anbefalingene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og fraråder at applikasjonene TikTok og Telegram installeres på tjenesteenheter.
Foto/ill.:
Unsplash

Hovedinnhold

Med tjenesteenheter menes mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

- UiB har ikke grunnlag for å gjøre noen andre vurderinger enn NSM her, og vi deler deres bekymringer, sier IT-direktør ved UiB, Tore Burheim.

NSM: - Høy risiko

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier i vurderingen at risikoen er høy når TikTok eller Telegram er installert på tjenesteenheter. NSM vurderer at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester.

Basert på vurderingen fra NSM, gikk Justis- og beredskapsdepartementet denne uken (21.mars) ut og frarådet at politikere og ansatte i departementene og underliggende virksomheter har Tiktok og Telegram på tjenesteenheter. 

Etterretningstjenesten peker i sin åpne trusselvurdering «Fokus 2023» på Russland og Kina som de fremste trusselaktørene mot norske sikkerhetsinteresser. De peker også på at sosiale medier er en gunstig arena for trusselaktører og andre som ønsker å påvirke oss gjennom desinformasjon og falske nyheter, sier Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.  

Justis- og beredskapsdepartementet ber også departementene følge opp anbefalingene overfor sine respektive underlagte virksomheter.

Fraråder nedlasting 

I tråd med vurderingen fra NSM fraråder UiB at de aktuelle appene installeres. Appene anbefales fjernet fra tjenesteenheter, mobiltelefoner og andre enheter som har tilgang til intern digital infrastruktur eller behandling av informasjon som er unntatt offentligheten.  

Dersom det er tjenstlig behov for TikTok eller Telegram, anbefales det at applikasjonen installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål og som ikke er tilknyttet virksomhetens interne systemer. 

- Helt konkret omhandler dette TikTok og Telegram, men generelt vil vi oppfordre alle våre studenter og ansatte om å være bevisste sine personverninnstillinger i all bruk av sosiale medier, og legge seg på en forsiktig linje med hva man tillater at appene får tilgang til, sier Burheim.