Hjem
Aktuelt
Nyhet

Flere vil studere teknologi ved UiB

Over 10 500 personer konkurrerer om litt over 4000 studieplasser ved Universitetet i Bergen. Det viser tallene fra Samordna opptak som ble offentliggjort i dag. Teknologifagene er blant de mest populære.

Linna V. Nguyen
Nguyen var ferdig sivilingeniør i energi fra UiB i 2022 og jobber nå som energi- og klimarådgiver i Sweco. Jobben fikk hun et helt år før hun var ferdig, etter å ha hatt sommerjobb samme sted.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

– Jeg visste at jeg ville studere noe innen teknologi, og et fremtidsrettet studie med fokus på fornybar energi var midt i blinken for meg, sier Linna V. Nguyen som var ferdig sivilingeniør i energi fra UiB i 2022.

Tallene fra Samordna opptak viser at mange tenker som Nguyen. Flere enn før søker seg til teknologifag ved UiB, spesielt innenfor data science, kunstig intelligens, energifag og havteknologi.

Henger med i tiden

Nguyen fikk jobb i Sweco et år før hun var ferdig med utdannelsen, og er svært fornøyd med studievalget sitt.

- Teknologifagene ved UiB har stor bredde, og viser at UiB henger med i tiden og utdanner de folkene som trengs i årene som kommer, sier hun.

Prorektor Pinar Heggernes er fornøyd med årets søkertall fra Samordna opptak. 

- UiB har utviklet flere sivilingeniørprogram de senere årene, og det er gledelig å se at disse programmene tiltrekker seg mange søkere. Programmene er tverrfaglige og bygger på den store bredden vi har på UiB, sier hun.

Samlet sett er søkertallene på linje med fjorårets tall. De fagene med flest førstegangssøkere per studieplass er mediefagene, IKT, ulike retninger innen psykologi, økonomi- og administrasjonsfag samt profesjonsstudier som jus, medisin, psykologi og odontologi.

Stor interesse for medieteknologi

Flere mediefag er med på listen over de 10 mest populære studieprogrammene ved UiB.

- Vi er opptatt av å være fremtidsrettet når det gjelder utviklingen av studietilbudet, og er glade over å se at vi fanger unge menneskers interesser og ambisjoner innenfor en rekke forskjellige områder. Jeg synes også at det er gledelig at så mange vil studere mediefag i en tid hvor vi har store utfordringer knyttet til bekjempelse av falske nyheter og ivaretakelse av demokratiet, sier prorektor Pinar Heggernes.

UiB har sterke fagmiljøer innen mediefagene og et tett samarbeid med mediebedriftene og samfunnslivet gjennom Senter for Undersøkende Journalistikk og Kunnskapsklyngen Media City Bergen. 

Lavere press

Det er ellers en tydelig tendens både på UiB og nasjonalt at søkere har valgt bort helsefag, lærerutdanning og noen disiplinfag. Når det gjelder helseutdanningene ved UiB, har disse svært mange søkere per studieplass og noe mindre press på studieplassene er ikke nødvendigvis negativt. 

- Vi ønsker å utdanne flere lærere og vi håper at vårt lektorsenter vil være med på å fremme interessen for yrket i årene fremover. Vi holder på med en omstrukturering av lektorprogrammene som vil gjøre dem enda mer attraktive. Samtidig er det viktig at yrkesgruppene innen helse og skole får gode arbeidsvilkår og positiv omtale, slik at ungdom ikke blir skremt bort fra disse viktige yrkene, sier Heggernes.
 
Når det gjelder masteropptaket ved UiB, er det masterprogrammet i Politics and Governance of Global Challenges som har flest førstevalgssøkere, tett fulgt av spesialpedagogikk og arbeids- og organisasjonspsykologi. De mest populære masterprogrammene er vidt fordelt på ulike fagområder og flere fakultet.